Підписатись
Сагайдак І.С. / Сагайдак И.С. / Sahaidak I.S. / Sagaydak I.S. / Sagajdak I.S.
Сагайдак І.С. / Сагайдак И.С. / Sahaidak I.S. / Sagaydak I.S. / Sagajdak I.S.
доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки УДФСУ
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Безпека життєдіяльності
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
УДФСУ, 2020
182*2020
Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для аудиторної та самостійної роботи
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
К.: ЕКОМЕН, 2011
1252011
Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
Безпека життєдіяльності, С.35-36, 2007
312007
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України в 3 т.
колектив авторів
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України 3, 516 с., 2010
15*2010
Визначення оптимальних умов очистки промивних вод гальванічних виробництв за допомогою аніоніту АВ-17-8 від хроматів
МД Гомеля, ІС Сагайдак, ВМ Радовенчик
Экотехнологии и ресурсосбережение, С.54-56, 1997
71997
Разработка экологически чистой технологии извлечения цинка из гальваностоков
МД Гомеля, ІС Сагайдак
Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики., 1999
61999
Specifics of distance learning in the modern Ukrainian educational space: Practices of the higher education institutions of Ukraine
IS Sahaidak, TM Chorna, OO Balahura, VP Bykhovchenko
Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and …, 2021
42021
Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку
ІС Сагайдак
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 21.06.01 "Техногенна …, 2000
42000
Локалізація та знешкодження стічних вод, забруднених сполуками хрому, кадмію та цинку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. : спец. 21.06.01 "Техногенна безпека держави …
ІС Сагайдак
Lokalizatsiia ta zneshkodzhennia stichnykh vod, zabrudnenykh spolukamy …, 2000
42000
Дослідження процесів очистки води від кадмію на катіоніті КУ-2-8
МД Гомеля, ОВ Глушко, ІС Сагайдак, ВМ Радовенчик
Экотехнологии и ресурсосбережение, 53-56, 1998
41998
Щодо цільового використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища
ІС Сагайдак, ВП Биховченко
Ефективна економіка, 2020
32020
Дослідження процесів регенерації аніонітів від хромат-аніонів
МД Гомеля, ІС Сагайдак, ВМ Радовенчик
Экотехнологии и ресурсосбережение., 1997
31997
Реформування національного законодавства у харчовій галузі в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
ТМ Чорна, ІС Сагайдак
Якість і безпека харчових продуктів: матеріали ІV Міжнародної науково …, 2019
22019
Зелений тариф» як механізм стимулювання відновлюваної енергетики в Україні
ІС Сагайдак, ТМ Чорна, НЛ Авраменко
Ефективна економіка, 2018
22018
Зелений тариф як механізм стимулювання ресурсозбереження
ІС Сагайдак, ТВ Мосюк
Ірпінь: УДФСУ, 2016
22016
До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни
ІС Сагайдак, НЛ Авраменко, НГ Лутак
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Znachennia innovatsii v realizatsii staloho rozvytku
I Sahaidak, O Zhezheria
Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2014
22014
Безпека життєдіяльності
ІЯ Коцан, ОЮ Дмитрук, ЄП Желібо, ВВ Зацарний, ІС Сагайдак, ...
Х.: Фоліо., 2014
22014
До питання про культуру безпеки
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти:Збірник …, 2011
22011
Lokalizatsiia ta zneshkodzhennia stichnykh vod, zabrudnenykh spolukamy khromu, kadmiiu ta tsynku [Localization and disposal of wastewater contaminated with chromium compounds …
ІS Sahaidak
Extended abstract of candidate’s thesis, 2000
22000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20