Follow
Filosofiya osvity. Philosophy of Education. Філософія освіти
Filosofiya osvity. Philosophy of Education. Філософія освіти
Інститут вищої освіти НАПН;Міжнародний науковий журнал «Філософія освіти.Philosophy of Education»
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 5-17, 2005
2172005
Revolutionary critical pedagogy
P McLaren
192*2010
Методология и принципы синергетики
В Буданов
Філософія освіти, 143-172, 2006
1662006
Not neo-Marxist, not post-Marxist, not Marxian, not autonomist Marxism: Reflections on a revolutionary (Marxist) critical pedagogy
P McLaren, NE Jaramillo
Cultural Studies? Critical Methodologies 10 (3), 251-262, 2010
1612010
Критика інструментального розуму
М Горкгаймер
Філософія освіти, 198-234, 2006
1222006
Постметафізичне мислення
Ю Габермас, J Habermas
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ. PHILOSOPHY OF EDUCATION, 2013
1162013
Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу
В Андрущенко
Філософія освіти, 6-19, 2005
1032005
Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи
В Андрущенко
Філософія освіти, 6-12, 2006
972006
Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін
В Кремень
Філософія освіти: наук. часопис, 15-21, 2008
842008
Синергетика: история, принципы, современность
ВГ Буданов
URL: http://spkurdyumov. narod. ru/SinBud. htm, 2006
842006
Філософія освіти і соціокультурна теорія
М Михальченко
Філософія освіти, 38-51, 2005
722005
Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика хартія університетів
ВП Андрущенко
Педагогічна преса, 2013
652013
Педагогічна парадигма вищої школи України: генеза й еволюція
Н Дем’яненко
Філософія освіти, 256-265, 2006
612006
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 17-34, 2011
542011
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 17-34, 2011
542011
Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти
О Робуль
Філософія освіти, 35-42, 2006
532006
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
502000
Педагогічна акмеологія: досягнення і проблеми
В Вакуленко
Філософія освіти, 124-133, 2006
492006
Кваліфікаційна критеріальність компетентності: понятійно-методологічні аспекти
О Слюсаренко
Філософія освіти, 287-299, 2009
482009
Інноваційна людина як мета сучасної освіти
К Василь
Філософія освіти, 7-22, 2013
442013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20