Юрій Пелех
Юрій Пелех
доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеклассической педагогической психологии
ПЮВ Яницкий М. С., Серый А. В.
Философия образования. –Всероссийский научный журнал, 175-186, 2013
86*2013
Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія
ЮВ Пелех
Рівне: Тетіс, 2009
612009
Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності
ЮВ Пелех
дис.... д-ра пед. наук 13 (04), 2010
302010
Особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога и его готовности к профессиональной деятельности в контексте реализации аксиологического подхода в …
МАВ Пелех Ю. В.
Ценности профессиональной деятельности современного педагога . Межвузовский …, 2011
202011
Підвищення кваліфікації вчителя: Розвиток творчих здібностей молодших школярів: навчально-методичний посібник
ІМ Цимбалюк, ЮВ Пелех
К.: ВД “Професіонал, 2004
142004
Идентичность как динамическая иерархическая система: социальный и культурный контекст формирования
МС Яницкий, АВ Серый, ОА Браун, ЮВ Пелех, ОВ Маслова, ...
Вестник Кемеровского государственного университета, 2018
132018
Цiннiсно-смисловий концепт професiйної пiдготовки майбутнього педагога: монографiя; за ред. МБ Евтуха
ЮВ Пелех
132009
Цінності і смисл як інтерпретація педагогічного сущого
Ю Пелех
Вища освіта України, 21-30, 2009
92009
Система ценностных ориентаций" поколения Z": социальные, культурные и демографические детерминанты
МС Яницкий, АВ Серый, ОА Браун, ЮВ Пелех, ОВ Маслова, ...
Сибирский психологический журнал, 2019
82019
Ценностно-смысловой концепт профессиональной подготовки будущего педагога: монография
ЮВ Пелех
НБ Евтуха. Ровно, 2009
82009
Особенности ценностных предпочтений российских и украинских студентов
МС Яницкий, ЮВ Пелех, АВ Серый
Вища освіта України, 139-146, 2012
72012
Социокультурные детерминанты становления системы ценностей учителей
СМ Яницкий М.С., Пелех Ю. В., Браун О. А., Фрончек З.
Сибирский педагогический журнал, 27-36, 2014
52014
Діагностика рівня розвитку ціннісно-смислової сфери особистості
ПЮВ Яницький М. С. , Сєрий А. В.
Рівне: МЕГУ, 2011
5*2011
Професійна підготовка майбутнього вчителя у компетентнісно-ціннісному вимірі: філософсько-культурологічний аспект
YV Pelekh
Інформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009
52009
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах
колективна монографія
Київ: Педагогічна думка, 2014
4*2014
Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених
ЮВ Пелех
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
42011
Постнекласична педагогіка: філософсько-методологічне осмислення наукового концепту
М Євтух, Ю ПЕЛЕХ, А МАТВІЙЧУК
М. Євтух, Ю. Пелех, А. Матвійчук/Освіта для сучасності–Edukacja dla …, 2015
32015
Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми
ОБ Петренко, ЮВ Пелех, ЛР Пелех
Інноватика у вихованні, 31-40, 2017
22017
Постнекласична педагогіка: спроба теоретичної експлікації
ЮВ Пелех, АВ Матвійчук
Гуманізація навчальновиховного процесу: Збірник наукових праць (Спецвипуск …, 2012
22012
Визначення ролі ціннісно-смислової константи у формуванні готовності майбутнього педагога до професійної діяльності
ЮВ Пелех
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20