Сергій Бублик (S Boublyk)
Сергій Бублик (S Boublyk)
ДУ Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України ім. Г.М.Доброва
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році
ЮГ Рубан, ЯІ Грицак, ЮА Зерний, АГ Стегний, ОС Власюк, ...
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005
72*2005
Концепція гуманітарного розвитку України
МГ Жулинський, ЮГ Рубан, СІ Здіорук, МВ Степико, СГ Бублик, ...
Всеукраїнський форум інтелігенції, Київ, 28 березня 2008р, 33, 2008
36*2008
Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки–2006: монографія/За ред. ОС Власюка
ОС Власюк
К.: НІСД, 2006
18*2006
Енциклопедія державного управління: у 8 томах. Т. 2. : Методологія державного управління
ЮП Сурмін, ПІ Наддолішній
К.: НАДУ, 2011
16*2011
Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави
СІ Здіорук, ВВ Токман, АО Астаф’єв, ММ Карпенко, СГ Бублик
Зб. наук.-експерт. матеріалів Київ: НІСД.(Серія «Гуманітарний розвиток».(Вип. 4), 2015
15*2015
Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб./авт. кол.: ВА Скуратівський, ВП Трощинський та ін.; за ред. ВА Скуратівського, ВП Трощинського: у 2 ч
ВА Скуратівський, ВП Трощинський, ЕМ Лібанова, СГ Бублик
К.: НАДУ 2, 126-141, 2009
152009
Гуманітарна політика Української Держави в новітній період
СІ Здіорук, СГ Бублик, КЮ Галушко, СЛ Гнатюк, ММ Карпенко, ...
Гуманітарна політика Української Держави в новітній період, 248-288, 2006
102006
Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку
ЯС Яцків, БА Маліцький, СГ Бублик
Наука та інновації 12 (6), 6-14, 2016
92016
Трансформація наукової системи України: перехід до ринку
Я Яцків, БА Малицький, СГ Бублик
Розбудова держави, 18-29, 2002
92002
Кадрове забезпечення науково-технологічного розвитку
СГ Бублик
Україна в пошуках себе: національна ідея, проблеми розвитку: зб. матеріалів …, 2007
82007
Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї
Я Яцків, С Бублик, Ю Канигін
Універсум, 39-43, 2002
82002
Методичні підходи до дослідження вікової динаміки дослідницького потенціалу науки
СГ Бублик
Проблеми науки, 2-6, 2005
72005
Наукометричне дослідження законодавства
СГ Бублик
Наука та наукознавство, 65-83, 2017
6*2017
Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
ЮГ Рубан, СГ Бублик, ІМ Іванова
Національний інститут стратегічних досліджень, 2007
62007
Концепція стратегії розвитку інтелектуального потенціалу України
СГ Бублик, СІ Здіорук
К.: НІСД.[Електронний ресурс].–Режим доступу: www. niss. gov. ua/Table …, 2006
6*2006
Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки - 2004 : щорічник
АС Гальчинський
К.: НІСД, 2004
6*2004
Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місця в ній дослідницького процесу
СГ Бублик, ТМ Велентейчик, ТВ Гончарова
Наука та наукознавство 103 (1), 46-67, 2019
42019
Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности
СГ Бублик
Наука та наукознавство, 26-39, 2016
4*2016
Концептуальні підходи до формування інноваційної моделі державного управління науково-технологічною діяльністю
СГ Бублик
Електронне наукове професійне видання. Державне управління. Теорія й практика 1, 2011
42011
Віковий чинник дослідницького потенціалу науки
СГ Бублик
Проблеми науки, 9-15, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20