Мирослав Шевера   (Myroslav V. Shevera)
Мирослав Шевера (Myroslav V. Shevera)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Verified email at botany.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Рослинний світ
Ч книга України
К.: УЕ 602, 1996
10001996
Шевера МВ Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє
ВВ Протопопова, СЛ Мосякін
К.: Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2002
116*2002
Deliberate and unintentional introduction of invasive weeds: A case study of the alien flora of Ukraine
VV Protopopova, MV Shevera, SL Mosyakin
Euphytica 148 (1-2), 17-33, 2006
902006
Atlas florae europaeae. Distribution of vascular plants in Europe
AK Kurtto, AN Sennikov, RE Lampinen
The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica …, 2018
512018
Види-трансформери у флорі Південного берега Криму
ВВ Протопопова, МВ Шевера, НО Багрікова, ЛЕ Рифф
Український ботанічний журнал, 54-68, 2012
34*2012
Екофлора України
Дідух Я.П., Коротченко І.А., Фіцайло Т.В., Бурда Р.І., Мойсеєнко І.І ...
Київ: Фітосоціоцентр 6, 422, 2010
34*2010
The genus Oenothera L
K Rostański, M Dzhus, Z Gudžinskas, A Rostański, M Shevera, V Šulcs, ...
Eastern Europe, 2004
33*2004
Вплив адвентивних видів рослин на фітобіоту України
ВВ Протопопова, СЛ Мосякін, МВ Шевера
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України.–К.: Хімджест …, 2003
31*2003
Васильєва ТВ, Петрик СП Види-трансформери у флорi Пiвнiчного Причорномор'я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, СЛ Мосякiн, ВА Соломаха, ...
Укр. ботан. журн 66 (6), 770, 2009
25*2009
Інвазійні види у флорі Північного Причорномор’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, СЛ Мосякін, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2009
19*2009
Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин
ААЛ За ред. ОО Кагала, МВ Шевери
Львів: Ліга-Прес, 2004
19*2004
A preliminary checklist of the urban flora of Uzhgorod
VV Protopopova, M Shevera
Phytosociocentre, 2002
182002
Ergasiophytes of the Ukrainian flora
VV Protopopova, MV Shevera
Biodiversity Research and Conservation 35 (1), 31-46, 2014
172014
Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха
колектив авторів
17*2009
Фітоінвазії. ІІ. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей
ВВ Протопопова, МВ Шевера
Промышленная ботаника, 2012
16*2012
Види трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 852-864, 2010
16*2010
Expansion of alien plants in settlements of the Tisa river basin (Transcarpathia, Ukraine)
V Protopopova, M Shevera
THAISZIA-KOSICE- 8, 33-42, 1998
161998
Рід Linum L. у флорі України
ОМ Оптасюк, МВ Шевера
К.: Альтерпрес 276, 2011
14*2011
Типіфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Caryophyllaceae Juss.(підродина Silenoideae A. Br.)
ЛІ Крицька, ММ Федорончук, ОМ Царенко, МВ Шевера
Укр. ботан. журн.—1999.—56, 150-155, 2000
14*2000
Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук, ВЛ Шевчик
Український ботанічний журнал, 563-572, 2014
13*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20