Follow
Зінаїда Єрьоміна
Зінаїда Єрьоміна
Національний фармацевтичний університет, доцент
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, IС Гриценко, IВ Українець, СГ Таран, НЮ Бевз, ...
Вінниця: Нова книга, 68-69, 2006
242006
Synthesis and in silico antihypertensive activity prognosis of new Mannich bases containing the 1, 2, 4-triazole moiety
L Perekhoda, V Georgiyants, H Yeromina, I Drapak, Z Ieromina, I Sych, ...
42020
The use of the docking studies with the purpose of searching Potential Antihypertensive Drugs
I Drapak, M Suleiman, M Protopopov, H Yeromina, I Sych, Z Ieromina, ...
Research Journal of Pharmacy and Technology 12 (10), 4889-4894, 2019
42019
The synthesis and physicochemical properties of new derivatives of 5-r-phenylamino-2-mercapto-1, 3, 4-thiadiazole
IV Sych, LO Perekhoda, ZG Ieromina, LO Grinevich, NP Kobzar, ...
News of pharmacy, 24-28, 2016
42016
The synthesis and antimicrobial properties of new 2-(R-phenylimino)-1, 3-thiazoline derivatives containing the N-methylpiperazine moiety
HO Yeromina, NV Demchenko, OV Kiz, ZG Yeromina, S Demchenko
22019
Бромування хiнoлiн-4 (1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентів
VО Zubkov, NI Ruschak, IA Sych, ZG Ieromina
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 18 (4 (72)), 36-43, 2020
12020
Виробнича практика з фармацевтичної хімії: метод. рек. для здобувачів вищої фармацевтичної освіти
ЛО Перехода, ВА Георгіянц, СГ Таран, НЛ Березнякова, ...
12019
Синтез та протисудомна активність заміщених похідних 2-аміно-5-етилтіо-1, 3, 4-тіадіазолу
ІВ Сич, ІВ Драпак, ЗГ Єрьоміна, ЛО Гріневич, ЛО Перехода, ИВ Сыч, ...
12016
Синтез и физико-химические свойства новых 5 замещенных производных 2-тиоэтил1, 3, 4-тиадиазола
ЛА Перехода, ИВ Сыч, ЛА Гриневич, ЗГ Еремина, ИВ Драпак
БГМУ, 2016
12016
Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R)-1, 3, 4-тіадіазол-2-іл-бензолсульфонамідів
ІВ Сич, ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна
Аннали Мечниковського інституту, 75-81, 2015
12015
Пошук біологічно активних сполук протизапальної та протимікробної дії серед похідних 4-(5-) нітро-9-сульфаніламіноакридинів
ВД Яременко, ЗГ Єрьоміна, АО Єрьоміна, ЛО Перехода
2021
Щоденник виробничої практики з фармацевтичної хімії
ЛО Перехода, ОВ Бевз, ТО Тітко, ІМ Подольський, ІА Сич, СГ Таран, ...
2021
Фармацевтична хімія: метод. рек. для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Модуль 1 «Фармацевтичний аналіз»
ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ВД Яременко, ГО Єрьоміна, ...
2021
Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2. Модуль 1. Фармацевтичний аналіз» для здобувачів вищ. освіти спец.«226 Фармація …
ЛО Перехода, АІ Федосов, НП Кобзар, ГО Єрьоміна, ТО Тітко, ...
2021
Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії (Модуль 2) для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації спеціальності «226 Фармація …
ЛО Перехода, СГ Таран, НЛ Березнякова, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2020
Бромування хiнoлiн-4 (1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентів
ВО Зубков, НІ Рущак, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна
2020
Синтез, антиоксидантна та антирадикальна дія похідних 1, 3-тіазоліну
ТВ Осауленко, ЗГ Єрьоміна, ГО Єрьоміна
2020
Алгоритм пошуку сполук антимікробної дії зі сприятливими фармакокінетичними властивостями серед морфоліновмісних похідних 1, 3-тіазол-2 (3н)-іміну
ДР Золотарьова, ДР Золотарева, ЗГ Єрьоміна, ЗГ Еремина
2020
Синтез і drug-like характеристики нового похідного 1, 3-тіазолу
КС Приходько, ЗГ Єрьоміна, ЗГ Еремина, ГО Єрьоміна, АА Еремина
2020
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20