Зінаїда Єрьоміна
Зінаїда Єрьоміна
Національний фармацевтичний університет, доцент
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
212017
The synthesis and physicochemical properties of new derivatives of 5-r-phenylamino-2-mercapto-1, 3, 4-thiadiazole
IV Sych, LO Perekhoda, ZG Ieromina, LO Grinevich, NP Kobzar, ...
News of Pharmacy, 24-28, 2016
62016
The use of the docking studies with the purpose of searching Potential Antihypertensive Drugs
I Drapak, M Suleiman, M Protopopov, H Yeromina, I Sych, Z Ieromina, ...
Research Journal of Pharmacy and Technology 12 (10), 4889-4894, 2019
32019
The Synthesis and In Silico Antihypertensive Activity Prognosis of New Mannich Bases Containing the 1, 2, 4-Triazole Moiety
L Perekhoda, V Georgiyants, H Yeromina, I Drapak, V Lubenets, ...
Chemistry & Chemical Technology, 2 (14), 2020 14 (2), 214-220, 2020
22020
The synthesis and antimicrobial properties of new 2-(R-phenylimino)-1, 3-thiazoline derivatives containing the N-methylpiperazine moiety
HO Yeromina, NV Demchenko, OV Kiz, ZG Yeromina, S Demchenko
22019
Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R)-1, 3, 4-тіадіазол-2-іл-бензолсульфонамідів
ІВ Сич, ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна
Аннали Мечниковського інституту, 75-81, 2015
22015
Виробнича практика
ЯО Хіміч
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021
12021
Синтез та протисудомна активність заміщених похідних 2-аміно-5-етилтіо-1, 3, 4-тіадіазолу
ІВ Сич, ІВ Драпак, ЗГ Єрьоміна, ЛО Гріневич, ЛО Перехода, ИВ Сыч, ...
12016
Синтез и физико-химические свойства новых 5 замещенных производных 2-тиоэтил1, 3, 4-тиадиазола
ЛА Перехода, ИВ Сыч, ЛА Гриневич, ЗГ Еремина, ИВ Драпак
БГМУ, 2016
12016
Пошук біологічно активних сполук протизапальної та протимікробної дії серед похідних 4-(5-) нітро-9-сульфаніламіноакридинів
ВД Яременко, ЗГ Єрьоміна, АО Єрьоміна, ЛО Перехода
2021
Щоденник виробничої практики з фармацевтичної хімії
ЛО Перехода, ОВ Бевз, ТО Тітко, ІМ Подольський, ІА Сич, СГ Таран, ...
2021
Фармацевтична хімія: метод. рек. для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Модуль 1 «Фармацевтичний аналіз»
ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ВД Яременко, ГО Єрьоміна, ...
2021
Фармацевтична хімія: метод. рек. до самост. роботи з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2. Модуль 1. Фармацевтичний аналіз» для здобувачів вищ. освіти спец.«226 Фармація …
ЛО Перехода, АІ Федосов, НП Кобзар, ГО Єрьоміна, ТО Тітко, ...
2021
Бромування хiнoлiн-4 (1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентів
VО Zubkov, NI Ruschak, IA Sych, ZG Ieromina
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 18 (4 (72)), 36-43, 2020
2020
Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії (Модуль 2) для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації спеціальності «226 Фармація …
ЛО Перехода, СГ Таран, НЛ Березнякова, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2020
Бромування хiнoлiн-4 (1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентів
ВО Зубков, НІ Рущак, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна
2020
Синтез, антиоксидантна та антирадикальна дія похідних 1, 3-тіазоліну
ТВ Осауленко, ЗГ Єрьоміна, ГО Єрьоміна
2020
Алгоритм пошуку сполук антимікробної дії зі сприятливими фармакокінетичними властивостями серед морфоліновмісних похідних 1, 3-тіазол-2 (3н)-іміну
ДР Золотарьова, ДР Золотарева, ЗГ Єрьоміна, ЗГ Еремина
2020
Синтез і drug-like характеристики нового похідного 1, 3-тіазолу
КС Приходько, ЗГ Єрьоміна, ЗГ Еремина, ГО Єрьоміна, АА Еремина
2020
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20