Зінаїда Єрьоміна
Зінаїда Єрьоміна
Національний фармацевтичний університет, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
152017
The synthesis and physicochemical properties of new derivatives of 5-r-phenylamino-2-mercapto-1, 3, 4-thiadiazole
IV Sych, LO Perekhoda, ZG Ieromina, LO Grinevich, NP Kobzar, ...
News of Pharmacy, 24-28, 2016
42016
The use of the docking studies with the purpose of searching Potential Antihypertensive Drugs
I Drapak, M Suleiman, M Protopopov, H Yeromina, I Sych, Z Ieromina, ...
Research Journal of Pharmacy and Technology 12 (10), 4889-4894, 2019
22019
Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R)-1, 3, 4-тіадіазол-2-іл-бензолсульфонамідів
ІВ Сич, ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна
Аннали Мечниковського інституту, 75-81, 2015
22015
The synthesis and antimicrobial properties of new 2-(R-phenylimino)-1, 3-thiazoline derivatives containing the N-methylpiperazine moiety
HO Yeromina, NV Demchenko, OV Kiz, ZG Ieromina, S Demchenko
12019
The search for substances with the antimicrobial activity among morpholine-containing 2-R-phenyliminothiazole derivatives
HO Yeromina, TV Upyr, TP Osolodchenko, ZG Ieromina, NR Demchenko, ...
Journal of organic and pharmaceutical chemistry 17 (1 (65)), 58-62, 2019
12019
Синтез та протисудомна активність заміщених похідних 2-аміно-5-етилтіо-1, 3, 4-тіадіазолу
ІВ Сич, ІВ Драпак, ЗГ Єрьоміна, ЛО Гріневич, ЛО Перехода, ИВ Сыч, ...
12016
Синтез и физико-химические свойства новых 5 замещенных производных 2-тиоэтил1, 3, 4-тиадиазола
ЛА Перехода, ИВ Сыч, ЛА Гриневич, ЗГ Еремина, ИВ Драпак
БГМУ, 2016
12016
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
Фармацевтическая химия: метод. рек. для подготовки соискателей высшего образования к государственной аттестации
ЛО Перехода, СГ Таран, АІ Федосов, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2019
Виробнича практика з фармацевтичної хімії: метод. рек. для здобувачів вищої фармацевтичної освіти
ЛО Перехода, ВА Георгіянц, СГ Таран, НЛ Березнякова, ...
2019
Застосування гідробромідів (3-етил-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6, 7, 8, 9-тетрагідро-5Н-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-а] азепін-3-їл) феніл] аміну, що мають анальгезуючі властивості
СА Демченко, ГО Єрьоміна, ЛО Перехода, АВ Таран, ЗГ Єрьоміна, ...
2019
Quantum-chemical calculations of transitional states thermodynamic parameters of tautomers of initial N, N’-disubstituted thiourea derivative during the cyclization reaction in …
LO Perekhoda, HO Yeromina, ZG Ieromina, NV Sheykina, IV Krasovskyi, ...
2019
Development of methods for identification of а new 2-phenyliminothiazole derivative
D Orazkulova, ZG Ieromina
2019
Synthesis of new Mannich bases containing 1, 2, 4-triazole and piperidine moiety
HO Yeromina, LO Perekhoda, ZG Ieromina, SS Schepochkina, ...
2019
Пошук сполук з антимікробною дією серед морфоліновмісних похідних 2-R-фенілімінотіазолу
ГО Єрьоміна, TВ Упир, ТП Осолодченко, ЗГ Єрьоміна, НР Демченко, ...
2019
Квантово-хімічні розрахунки термодинамічних параметрів перехідних станів таутомерів N, N′-дизаміщеної тіосечовини у реакції циклізації при використанні різних розчинників
ЛО Перехода, ЛА Перехода, ГО Єрьоміна, АА Еремина, ЗГ Єрьоміна, ...
2019
Predictive technologies in the study of 1, 3-thiazoline derivatives
DR Zolotarova, ZG Yeromina
2019
Determination in vivo concentration of nanomagnetic particles in medicine
MV Rakhimova, LS Bondarenko, OG Avrunin, IA Sych, VD Iaremenko, ...
2019
Фармацевтична хімія: метод. рек. для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спец.«Фармація»)
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, ОВ Горохова, НЮ Бевз, ...
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20