Раїса Науменко
Раїса Науменко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет економіки, менеджменту і
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Management for the society of the future: New trends in the training for civil servants in Ukraine
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 19 (19), 117-125, 2017
132017
Philosophy of Public Governance: Manpower Policy of Modern Ukraine in the Context of Globalization
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 20 (20), 106-112, 2018
122018
Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні
РА Науменко, ВІ Тимцуник
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
92015
Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні
РА Науменко, ВВ Рильська
Державне управління: удосконалення та розвиток, 23-34, 2015
92015
Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії
Р Науменко
Рідна школа, 58-59, 2004
62004
Позашкільна освіта в Україні та в країнах Європи: порівняльний аспект [Електронний ресурс] http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2006-2/txts
РА Науменко
GALUZEVE% 5C06nraepa. pdf, 0
4
Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання
СЕ Зелінський, РА Науменко
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2014
32014
Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
РА Науменко
Державне управління: теорія і практика, 2010
32010
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ОЄ Антонова, СО Терепищий, РА Науменко
ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
32008
Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України
РА Науменко, ІП Миколайчук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018
22018
Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні
ЗСЕ Науменко Р. А.
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред …, 2015
22015
Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні
Р Науменко
Рідна школа, 24-27, 2010
22010
Механізми удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для системи позашкільної освіти в Україні
Р Науменко
Актуальні проблеми державного управління, 124-127, 2012
12012
Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст.
Т Радьо
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2009
12009
Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект
Ю Сурмін, С Пригородова, Т Крушельницька, Л Гогіна, Р Науменко, ...
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
12009
Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України
РА Науменко
Редакційна колегія, 223, 2009
12009
Обгрунтування необхідності контролю питомих норм водоспоживання на промислових підприємствах
ВО Орлов, ЛА Волкова, ЛЛ Литвиненко, РМ Науменко
Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського …, 0
1
Державне регулювання розвитком позашкільної освіти в Україні
РА Науменко
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2005-2/txts/galuz/05nrapou …, 0
1
Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського національного технічного університету (протокол № 3 від 05 листопада 2019 року).
РА Науменко
2019
ГІГІЄНА ПРАЦІ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
РА Науменко
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20