Раїса Науменко
Раїса Науменко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет економіки, менеджменту і
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Philosophy of Public Governance: Manpower Policy of Modern Ukraine in the Context of Globalization
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 20 (20), 106-112, 2018
182018
Management for the society of the future: new trends in the training for civil servants in Ukraine
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 19 (19), 117-125, 2017
172017
Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні
РА Науменко, ВІ Тимцуник
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
152015
Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні
РА Науменко, ВВ Рильська
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
112015
Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії
Р Науменко
Рідна школа, 58-59, 2004
62004
Моніторинг виявлення та розвитку інтелектуально та творчо обдарованої молоді у позашкільних закладах/Р. А Науменко
РА Науменко
Обдарована дитина, 57-63, 2010
52010
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширен5 ня перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ММ Вегеш
Київ: ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
52008
Позашкільна освіта в Україні та в країнах Європи: порівняльний аспект [Електронний ресурс] http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2006-2/txts
РА Науменко
GALUZEVE% 5C06nraepa. pdf, 0
5
Інноваційні процеси в діяльності сучасного позашкільного закладу.
РА Науменко
Рідна шк, 14-15, 2001
42001
Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України
РА Науменко, ІП Миколайчук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018
32018
Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання
СЕ Зелінський, РА Науменко
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2014
32014
Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
РА Науменко
Державне управління: теорія і практика, 2010
32010
Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні
Р Науменко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
32009
Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні
ЗСЕ Науменко Р. А.
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред …, 2015
22015
Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект
Ю Сурмін, С Пригородова, Т Крушельницька, Л Гогіна, Р Науменко, ...
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
22009
Державне регулювання розвитком позашкільної освіти в Україні
РА Науменко
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2005-2/txts/galuz/05nrapou …, 0
2
Человеческий потенциал как современный приоритет кадровой политики в сфере государственной службы в контексте европейского вектора развития Украины
РІ Науменко, СО Шевченко
Публічне управління: теорія та практика, 36-42, 2014
12014
Механізми удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для системи позашкільної освіти в Україні
Р Науменко
Актуальні проблеми державного управління, 124-127, 2012
12012
Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст.
Т Радьо
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2009
12009
Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України
РА Науменко
Редакційна колегія, 223, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20