Раїса Науменко
Раїса Науменко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет економіки, менеджменту і
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Management for the society of the future: New trends in the training for civil servants in Ukraine
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 19 (19), 117-125, 2017
162017
Philosophy of Public Governance: Manpower Policy of Modern Ukraine in the Context of Globalization
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 20 (20), 106-112, 2018
152018
Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні
РА Науменко, ВІ Тимцуник
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
142015
Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні
РА Науменко, ВВ Рильська
Державне управління: удосконалення та розвиток, 23-34, 2015
112015
Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії
Р Науменко
Рідна школа, 58-59, 2004
62004
Моніторинг виявлення та розвитку інтелектуально та творчо обдарованої молоді у позашкільних закладах
РА Науменко
Обдарована дитина, 57-63, 2010
52010
Позашкільна освіта в Україні та в країнах Європи: порівняльний аспект [Електронний ресурс] http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2006-2/txts
РА Науменко
GALUZEVE% 5C06nraepa. pdf, 0
4
Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання
СЕ Зелінський, РА Науменко
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2014
32014
Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
РА Науменко
Державне управління: теорія і практика, 2010
32010
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ОЄ Антонова, СО Терепищий, РА Науменко
ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
32008
Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України
РА Науменко, ІП Миколайчук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018
22018
Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні
ЗСЕ Науменко Р. А.
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред …, 2015
22015
Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації системи освіти в Україні
Р Науменко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
22009
Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект
Ю Сурмін, С Пригородова, Т Крушельницька, Л Гогіна, Р Науменко, ...
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
22009
Человеческий потенциал как современный приоритет кадровой политики в сфере государственной службы в контексте европейского вектора развития Украины
РІ Науменко, СО Шевченко
Публічне управління: теорія та практика, 36-42, 2014
12014
Механізми удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для системи позашкільної освіти в Україні
Р Науменко
Актуальні проблеми державного управління, 124-127, 2012
12012
Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст.
Т Радьо
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2009
12009
Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України
РА Науменко
Редакційна колегія, 223, 2009
12009
Професійне становлення особистості майбутнього психолога з позиції екологічної психології
ТА Гришина
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
12008
Обгрунтування необхідності контролю питомих норм водоспоживання на промислових підприємствах
ВО Орлов, ЛА Волкова, ЛЛ Литвиненко, РМ Науменко
Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського …, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20