Раїса Науменко
Раїса Науменко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет економіки, менеджменту і
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Management for the society of the future: New trends in the training for civil servants in Ukraine
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 19 (19), 117-125, 2017
132017
Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні
РА Науменко, ВВ Рильська
Державне управління: удосконалення та розвиток, 23-34, 2015
102015
Philosophy of Public Governance: Manpower Policy of Modern Ukraine in the Context of Globalization
R Naumenko
Philosophy and Cosmology 20 (20), 106-112, 2018
92018
Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні
РА Науменко, ВІ Тимцуник
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
62015
Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії
Р Науменко
Рідна школа, 58-59, 2004
62004
Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання
СЕ Зелінський, РА Науменко
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2014
32014
Кадрове забезпечення позашкільної освіти в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
РА Науменко
Державне управління: теорія і практика, 2010
32010
Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України
ОЄ Антонова, СО Терепищий, РА Науменко
ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008
32008
Позашкільна освіта в Україні та в країнах Європи: порівняльний аспект [Електронний ресурс] http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2006-2/txts
РА Науменко
GALUZEVE% 5C06nraepa. pdf, 0
3
Компетентнісний підхід в оцінюванні керівного персоналу державної служби України
РА Науменко, ІП Миколайчук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2018
22018
Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні
ЗСЕ Науменко Р. А.
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред …, 2015
22015
Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні
Р Науменко
Рідна школа, 24-27, 2010
22010
Державне регулювання розвитком позашкільної освіти в Україні
РА Науменко
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/e-journals/dutp/2005-2/txts/galuz/05nrapou …, 0
2
Механізми удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для системи позашкільної освіти в Україні
Р Науменко
Актуальні проблеми державного управління, 124-127, 2012
12012
Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст.
Т Радьо
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2009
12009
Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект
Ю Сурмін, С Пригородова, Т Крушельницька, Л Гогіна, Р Науменко, ...
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
12009
Державна підтримка обдарованої молоді: досвід України
РА Науменко
Редакційна колегія, 223, 2009
12009
ГІГІЄНА ПРАЦІ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
РА Науменко
2019
Scientific and educational leadership factors and the competitiveness of Ukraine
G Larysa, R Naumenko, I Fedulova
In: Strielkowski, W. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference …, 2018
2018
Маркери професійної компетентності державних службовців
Н Новікова, Р Науменко, А Ільїна
Економіка України. Науковий фаховий журн 682 (9), 85-99, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20