Малюта Ирина Анатольевна, Малюта І.А.
Малюта Ирина Анатольевна, Малюта І.А.
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
ІА Євлакова
спец: 08.00. 02/ІА Євлакова, 2008
32008
Суперечливі наслідки глобалізації
ИА Євлакова
Стратегії розвитку України: Науковий журнал, 278-281, 2004
32004
Институциональная политика как важнейший элемент трансформации внешнеэкономической деятельности
И Евлакова
Экономика и управление, С. 51-54., 2006
22006
Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації/И. Евлакова
ИА Евлакова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 90-97, 2005
22005
Суперечливі наслідки глобалізації/И. Евлакова
ИА Евлакова
Стратегії розвитку України: Науковий журнал, 278-281, 2004
22004
Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод
ІА Малюта
Проблемы экономики, 2017
12017
Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК
ІА Малюта, ІА Лаповець
Бизнес Информ, 2016
12016
РОЛЬ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ВЄ Зайцев, ІА Малюта, МВ Бендосенко
12013
Використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки
ИА Малюта
Проблемы экономики, 4-8, 2012
1*2012
Cучасні дезінтеграційні процеси у Європейському союзі
ІА Малюта, ГЄ Петрова
2018
СУЧАСНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ЯК ВЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ГЄ Петрова, ІА Малюта, ІГ Бережнюк
Електронний науковий журнал, 10, 2018
2018
Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі
ІА Малюта
Академія митної служби України, 2016
2016
Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період
ІА Малюта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
2014
МВ Бендосенко, курсант
ВЄ Зайцев, ІА Малюта
2013
Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди
ВЄ Зайцев, ІА Малюта, АД Трунова
Культура народов Причерноморья, 2013
2013
Использование лизинга европейскими малыми и средними предприятиями в условиях перманентно кризисной экономики
ИА Малюта
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-4_0-pages-4_8 …, 2012
2012
Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва
Малюта, ІА, Баранник ЄС
Культура народов Причерноморья, С. 44-48, 2011
2011
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВР ОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У ФОРМІ ЄВРОРЕГІОНІВ (НА ПР ИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ)
ІА Малюта, ДП Іванько
Таврійський економічний журнал, 110-113, 2011
2011
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І Малюта
ББК 65.5 Р 64, 42-44, 2011
2011
Адаптація підприємницької політики України до умов Спільного доробку ЄС
І Малюта
Менеджмент предпринимательской деятельности:, С. 341-343., 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20