Малюта Ирина Анатольевна, Малюта І.А.
Малюта Ирина Анатольевна, Малюта І.А.
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
ІА Євлакова
спец: 08.00. 02/ІА Євлакова, 2008
32008
Суперечливі наслідки глобалізації
ИА Євлакова
Стратегії розвитку України: Науковий журнал, 278-281, 2004
32004
Институциональная политика как важнейший элемент трансформации внешнеэкономической деятельности
И Евлакова
Экономика и управление, С. 51-54., 2006
22006
Національні стратегії розвитку в умовах глобалізації/И. Евлакова
ИА Евлакова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 90-97, 2005
22005
Суперечливі наслідки глобалізації/И. Евлакова
ИА Евлакова
Стратегії розвитку України: Науковий журнал, 278-281, 2004
22004
РОЛЬ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ВЄ Зайцев, ІА Малюта, МВ Бендосенко
12013
Використання лізингу європейськими малими та середніми підприємствами в умовах перманентно кризової економіки
ИА Малюта
Проблемы экономики, 4-8, 2012
1*2012
Посткризовий розвиток світової товарної торгівлі
ІА Малюта
Академія митної служби України, 2016
2016
Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період
ІА Малюта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
2014
МВ Бендосенко, курсант
ВЄ Зайцев, ІА Малюта
2013
Зовнішньоторговельна діяльність України з ЄС в кризовий та посткризовий періоди
ВЄ Зайцев, ІА Малюта, АД Трунова
Культура народов Причерноморья, 2013
2013
Использование лизинга европейскими малыми и средними предприятиями в условиях перманентно кризисной экономики
ИА Малюта
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-4_0-pages-4_8 …, 2012
2012
Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва
Малюта, ІА, Баранник ЄС
Культура народов Причерноморья, С. 44-48, 2011
2011
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВР ОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У ФОРМІ ЄВРОРЕГІОНІВ (НА ПР ИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ)
ІА Малюта, ДП Іванько
Таврійський економічний журнал, 110-113, 2011
2011
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І Малюта
ББК 65.5 Р 64, 42-44, 2011
2011
Адаптація підприємницької політики України до умов Спільного доробку ЄС
І Малюта
Менеджмент предпринимательской деятельности:, С. 341-343., 2010
2010
Гармонізація підприємницької політики України зі стандартами ЄС
І Малюта
Актуальні проблеми ЗЕД та митної справи в умовах глобалізації, С. 58-59., 2010
2010
Состояние и перспективы формирования стратегии экономического развития Украины в условиях глобализации
МИ А.
Бизнес Информ, С. 4 – 7., 2010
2010
Тенденции слияний и поглощений в мире и в Украине
И Евлакова
Теория и практика экономики и предпринимательства, С. 38-39., 2009
2009
Модифікація стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
І Євлакова
Дні науки 1, C. 153-155., 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20