Підписатись
Тетяна Нечаєва / Нечаева Т.П. / Nechaieva T.P. / Tetiana Nechaieva
Тетяна Нечаєва / Нечаева Т.П. / Nechaieva T.P. / Tetiana Nechaieva
Інші іменаTatyana Nechayeva
Інститут загальної енергетики НАН України/General Energy Institute of NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ienergy.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля
ТП Нечаєва, СВ Шульженко, ДП Сас, МВ Парасюк
Проблеми загальної енергетики, 54-60, 2008
35*2008
Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних …
ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 5-9, 2018
8*2018
Напрямки забезпечення екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря в тепловій енергетиці
БА Костюковський, СВ Шульженко, ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 63-68, 2009
82009
Дослідження можливих стратегій розвитку структури електроенергетичного комплексу України з урахуванням впливу екологічних обмежень та вимог
ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 25-31, 2011
7*2011
Comparative Analysis of Energy-Economic Indicators of Renewable Technologies in Market Conditions and Fixed Pricing on the Example of the Power System of Ukraine
M Kulyk, T Nechaieva, O Zgurovets, S Shulzhenko, N Maistrenko
Systems, Decision and Control in Energy IV: Volume I. Modern Power Systems …, 2023
62023
Assessment of the joint work of battery energy storage systems with power plants on renewable energy sources
T Nechaieva
The Problems of General Energy 3 (58), 11-16, 2019
6*2019
Prospects and problems of development of Integrated Power System of Ukraine in the conditions of its connection to the power system of the European Union and hypertrophied use …
MM Kulyk, TP Nechaieva, OV Zgurovets
The problems of general energy, 4-12, 2019
62019
Nonlinear Mathematical Model of Optimal Solar Photovoltaic Station Design
M Bilenko, I Buratynskyi, I Leshchenko, T Nechaieva, S Shulzhenko
Systems, Decision and Control in Energy II, 49-61, 2021
52021
Metody ta zasoby prohnozuvannia rozvytku struktury heneruiuchykh potuzhnostei elektroenerhetychnoi systemy z urakhuvanniam ekolohichnykh vymoh [Methods and means of forecasting …
TP Nechaieva
Candidate’s thesis. Kyiv: In-t zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy 173, 2015
42015
Екологічні наслідки використання електричних теплогенераторів для ущільнення графіків електричних навантажень під час нічного провалу ОЕС України
ВО Дерій, ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 41-46, 2018
3*2018
Оцінка критичних сценаріїв постачання вугілля для електроенергетики України
ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 24-32, 2017
3*2017
Влияние экологических факторов на использование технологий тепловой энергетики
МН Кулик, ТП Нечаева
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 42–53, 2015
32015
Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження зеленого тарифу” та нової моделі ринку електроенергії в Україні
БА Костюковський, ТП Нечаєва, МВ Парасюк, СВ Шульженко
Проблеми загальної енергетики, 13-18, 2010
3*2010
Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об'єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля
АІ Спітковський, ТП НЕЧАЄВА
Проблеми загальної енергетики, 36, 2014
22014
Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року
ІЧ Лещенко, ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 55-61, 2013
2*2013
Система математических моделей для комплексной оценки перспектив развития топливно-энергетического комплекса
БА Костюковский, СВ Шульженко, ЕА Максимец, ТП Нечаева, ...
Энергоэффективность, 37-38, 2008
22008
Аналіз доцільності використання різних механізмів державної підтримки розвитку вітроенергетики в умовах України
СВ Шульженко, БА Костюковський, МС Біленко, ТП Нечаєва
Проблеми загальної енергетики, 33-38, 2004
2*2004
Assessment and Analysis the Carbon Intensity Change Trends from the Electricity Production in Ukraine
B Kostyukovskyi, T Nechaieva, S Shulzhenko
Systems, Decision and Control in Energy V, 739-750, 2023
12023
Improving the model of long-term technological update of power system components
V Denysov, A Zaporozhets, T Nechaieva, S Shulzhenko, V Derii
System Research in Energy, 30-37, 2023
12023
The Optimization of PV-plant's DC/AC Equipment Ratio Using the Non-linear Least-cost Model
I Buratynskyi, T Nechaieva, S Shulzhenko, N Ivanenko
2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20