Irina Kobylianska,  Iryna M. Kobylyanska, Ірина Кобилянська
Irina Kobylianska, Iryna M. Kobylyanska, Ірина Кобилянська
ВНТУ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Bio-inspired approach to multistage image processing
LI Timchenko, SV Pavlov, NI Kokryatskaya, AA Poplavska, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
382017
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
ВНТУ, 2014
142014
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
132014
Vibroabrasive machining of large-size products on hydropulse drive machines
RD Iskovych-Lototsky, YV Bulyha, IM Kobylyanska, A Kotyra, ...
Przeglad Elektrotechniczny 95 (4), 36-40, 2019
92019
Практичні аспекти формування компетентності фахівців
ІМ Кобилянська, ОВ Кобилянський, ИН Кобылянская, АВ Кобылянский
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2014
72014
Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів
ОВ Кобилянський, ІМ Кобилянська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
72013
Methods of stochastic diagnostic type observers
AY Volovik, LV Krylik, IM Kobylyanska, A Kotyra, S Amirgaliyeva
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
52018
Optical method to determine the quantity of water in milk using the visible radiation range
V Kucheruk, P Kulakov, O Vasilevskyi, D Mostovyi, A Kulakova, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
52018
Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки.№ 1: 53-58., 2016
42016
Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці
ІМ Кобилянська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
42015
Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці
ІМ Кобилянська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
42015
Формування у майбутніх фахівців-економістів культури безпеки
ІМ Кобилянська, ОВ Кобилянський
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
32016
Практичні аспекти формування у працівників професійних компетенцій з охорони праці
ОВ Кобилянський, ІМ Кобилянська, АВ Кобылянский, ИН Кобылянская, ...
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2013
32013
Умови праці та професійна підготовка працівників промислового сектору економіки України
ОВ Кобилянський, ІМ Кобилянська
Зайнятість та ринок праці: Зб. наук. пр.—К.: РВПС України НАН України, 154-157, 2008
32008
Перспективи розвитку дистанційної освіти в контексті компетентнісного підход
М Мястковська, І Кобилянська
Педагогіка безпеки 4 (1), 72-77, 2019
22019
Формування педагогічної культури фахівців інженерних спеціальностей
С Дембіцька, I Кобилянська
Педагогіка безпеки.№ 1: 51-56., 2018
22018
Теоретичні та практичні засади формування культури безпеки у майбутніх фахівців-енергетиків
ІМ Кобилянська, ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2016
22016
Формування професійної компетентності з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування
ІМ Кобилянська, ОВ Кобилянський
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
22013
Improvement of the learning process of the automated speaker recognition system for critical use with HMM-DNN component
MM Bykov, VV Kovtun, IM Kobylyanska, W Wójcik, S Smailova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2019
12019
Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів
СВ Дембіцька, ІМ Кобилянська
Педагогіка безпеки 2 (1), 40-44, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20