Подписаться
Ірина Володимирівна Степаненко Irina Stepanenko Ирина Степаненко ІВ Степаненко ИВ Степаненко
Ірина Володимирівна Степаненко Irina Stepanenko Ирина Степаненко ІВ Степаненко ИВ Степаненко
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метаморфози духовності в ландшафтах буття
ІВ Степаненко
Харків: ОВС, 3-4, 2002
632002
Духовність і життєва компетентність
ІВ Степаненко
Філософська думка 6, 40-55, 2005
352005
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
302009
Життєва компетентність особистості: філософськоантропологічний та соціокультурний виміри: монографія
ІВ Степаненко, МД Степаненко, С ІВ, С МД
Харків: ХДУХТ, 2011
252011
Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації
ІВ Степаненко
дис... д-ра філос. наук 9 (04), 2004
232004
Тематичне поле виховання духовності особистості в нових дискурсивних контекстах
ІВ Степаненко
Вища освіти України, 19-24, 2004
192004
Відповідальне ставлення особистості до життя: структурно-функціональний вимір (Стаття І)
І Степаненко
Філософія освіти, 122-132, 2006
162006
Духовність у світлі нової парадигми гуманізму: проблеми та наближення
ІВ Степаненко
Практична філософія, 2, 2001
122001
Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику
І Степаненко, Н Степаненко
Філософія освіти, 140-161, 2013
102013
Концептуалізація духовності у контексті постметафізичних імплікацій у філософії свідомості/духу
СІ Володимирівна
Практична філософія, С. 103-109, 2011
7*2011
Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти
СІ Володимирівна
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць, С. 208-212, 2015
6*2015
Формування комунікативної прагматичної аксіологічної компетентності як фактор подолання ціннісних розколів в Україні: стратегічні орієнтири освіти для демократизації суспільства
ІВ Степаненко
Постметодика, 10-15, 2013
62013
Духовні засади громадянського суспільства: українські реалії
МС І. Степаненко
Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації : ціннісно …, 2007
62007
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій (частина ІІ): препринт (аналітичні матеріали)
ЛС Горбунова, МА Дебич, В Зінченко, ІВ Степаненко, О Шипко
Інститут вищої освіти Напн України, 2016
52016
Духовність і душевність: категоріальні контури і функціональні можливості
ІВ Степаненко
Гуманітарний часопис, 5–12-5–12, 2005
52005
Контури духовності у постсучасній перспективі
ІВ Степаненко
Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія …, 2004
52004
Ключові питання інтернаціоналізації вищої освіти: колізії інструментального і культурно-гуманітарного вимірів
СІ Володимирівна
Вища освіта України 2 (№3), 158-180, 2015
3*2015
Освіта, вчитель, доля нації у дискурсивних формах науково-практичної конференції
І Степаненко
Філософія освіти, 229-238, 2005
32005
DISTRIBUTION OF ALLELES OF HvITR1 GENE ENCODING CMe (BTI-CMe) TRYPSIN INHIBITOR WHICH RELATED WITH COLLOIDAL STABILITY OF BEER AMONG BARLEY VARIETIES REGISTERED IN UKRAINE
I Stepanenko, BV Morgun, OV Stepanenko, SS Polishchuk, OI Rybalka
Biotechnologia Acta 7 (6), 75, 2014
12014
Антропологічні межі толерантності в контексті педагогічної практики
ІВ Степаненко
Інститут філософії імені ГС Сковороди НАН України, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20