Підписатись
Климук Наталія Ярославівна, Nataliya Klymuk
Климук Наталія Ярославівна, Nataliya Klymuk
доцент кафедри медичної інформатики, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О модели онкологического заболевания со временем пребывания на стадии в соответствии с распределением Гомперца
ВП Марценюк, НЯ Климук
Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал …, 2012
142012
Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца
ВП Марценюк, IЄ Андрущак, IС Гвоздецька, НЯ Климук
Доповіді Національної академії наук України, 34-39, 2012
132012
On multivariate method of qualitative analysis of Hodgkin-Huxley model with decision tree induction
V Martsenyuk, K Warwas, K Augustynek, A Kłos-Witkowska, V Karpinskyi, ...
2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2016
122016
Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини
ВП Марценюк, HЯ Климук, ІЄ Андрущак
Медична інформатика та інженерія, 85-88, 2010
122010
Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування
АВ Семенець, ДВ Вакуленко, ВП Марценюк, НО Кравець, ...
Медична освіта, 172-177, 2018
52018
LMS Moodle capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
42018
Проблема захисту телемедичної інформації: нормативно-правові та організаційні аспекти з досвіду республіки Польща
ВП Марцинюк, НЯ Климчук, ІС Гвоздецька
Медична інформатика та інженерія, 44-55, 2016
42016
Застосування відкритого програмного комплексу ImageJ в курсі вивчення медичної інформатики
НО Кравець, АВ Семенець, НЯ Климук
Медична освіта, 63-67, 2014
42014
Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи
ІБ Березовська, АС Сверстюк, НЯ Климук, ОМ Кучвара, ЛО Вакуленко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
22018
ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ РЕСУРСІВ БІОСИГНАЛІВ PHYSIONET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ЕКГ (ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ) В НАВЧАННІ …
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, AS Sverstyuk, OM Kuchvara, ...
Медична інформатика та інженерія, 2017
22017
Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи
ДВ Вакуленко, НО Кравець, АС Сверстюк, АВ Семенець, НЯ Климук, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 154-158, 2017
22017
On the model of oncological disease for the stage residence time in accordance with the gompertz distribution
VP Martsenyuk, NY Klymuk
Journal of Automation and Information Sciences 44 (12), 2012
22012
Особливості медичного страхування в Україні у сучасних умовах
НЯ Климук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 55-60, 2021
12021
On the usage of the EMR MIS for the Medical Informatics course studying
AV Semenets, VP Martsenyuk, DV Vakulenko, NO Kravets, AS Sverstiuk, ...
Ternopil State Medical University, 2016
12016
Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу Медична інформатика”
АВ Семенець, ВП Марценюк, ДВ Вакуленко, НО Кравець, ...
Медична освіта, 94-100, 2016
12016
APPROACH BASED ON ACTUARIAL MATHEMATICAL MODELS FOR THE PROBLEMS OF HEALTH INSURANCE
VP Martsenyuk, NY Klymuk, IY Andrushchak
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2012
12012
Ефективність використання телемедичних технологій для покращення якості лікувально-діагностичної роботи на первинному рівні
ВП Марценюк, ПР Сельський
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 2013, 53, 2012
12012
Модель багатостадійного захворювання для задач медичного страхування
ВП Марценюк, НЯ Климук
Штучний інтелект, 2012
12012
Расчет актуарных показателей в эпидемиологической модели страхования
ВП Марценюк, НЯ Климук
Штучний інтелект, 2011
12011
On Data Mining Technique for Differentiation Condition of Football Players Using of Arterial Oscillography
V Martseniuk, S Lupenko, A Semenets, D Vakulenko, N Kravets, ...
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20