Климук Наталія Ярославівна, Nataliya Klymuk
Климук Наталія Ярославівна, Nataliya Klymuk
доцент кафедри медичної інформатики, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О модели онкологического заболевания со временем пребывания на стадии в соответствии с распределением Гомперца
ВП Марценюк, НЯ Климук
Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал …, 2012
142012
Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца
ВП Марценюк, IЄ Андрущак, IС Гвоздецька, НЯ Климук
Доповіді Національної академії наук України, 34-39, 2012
132012
Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини
ВП Марценюк, HЯ Климук, ІЄ Андрущак
Медична інформатика та інженерія, 85-88, 2010
122010
On multivariate method of qualitative analysis of Hodgkin-Huxley model with decision tree induction
V Martsenyuk, K Warwas, K Augustynek, A Kłos-Witkowska, V Karpinskyi, ...
2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS …, 2016
112016
Застосування відкритого програмного комплексу ImageJ в курсі вивчення медичної інформатики
НО Кравець, АВ Семенець, НЯ Климук
Медична освіта, 63-67, 2014
42014
Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування
АВ Семенець, ДВ Вакуленко, ВП Марценюк, НО Кравець, ...
Медична освіта, 172-177, 2018
32018
LMS Moodle capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses
AV Semenets, DV Vakulenko, VP Martsenyuk, NO Kravets, AS Sverstyuk, ...
Ternopil State Medical University, 2018
22018
Проблема захисту телемедичної інформації: нормативно-правові та організаційні аспекти з досвіду Республіки Польща
ВП Марцинюк, НЯ Климчук, ІС Гвоздецька
Медична інформатика та інженерія, 44-55, 2016
22016
APPROACH BASED ON ACTUARIAL MATHEMATICAL MODELS FOR THE PROBLEMS OF HEALTH INSURANCE
VP Martsenyuk, NY Klymuk, IY Andrushchak
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2012
22012
On the model of oncological disease for the stage residence time in accordance with the gompertz distribution
VP Martsenyuk, NY Klymuk
Journal of Automation and Information Sciences 44 (12), 2012
22012
INFORMATIONAL VALUE OF VISUAL ANALYSIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAPHY, DETERMINED AT THE TIME OF GROWTH OF FOOT COMPRESSION AFTER MEASUREMENT OF ARTERIAL PRESSURE
VP Martsenyuk, DV Vakulenko, LA Vakulenko, AV Kutakova, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2018
12018
Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи
ІБ Березовська, АС Сверстюк, НЯ Климук, ОМ Кучвара, ЛО Вакуленко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
12018
AN APPROACH TO THE USE OF PHYSIONET OPEN SOURCE BIOSIGNALS FOR CALCULATING THE HEART RATE VARIABILITY OF ECG (TIME ANALYSIS) IN THE TRAINING OF MEDICAL STUDENTS
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, OM Kuchvara, NO Kravets, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2018
12018
ПІДХІД ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ РЕСУРСІВ БІОСИГНАЛІВ PHYSIONET ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ЕКГ (ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ) В НАВЧАННІ …
DV Vakulenko, SN Vadzyuk, AV Semenets, AS Sverstyuk, OM Kuchvara, ...
Медична інформатика та інженерія, 2017
12017
Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи
ДВ Вакуленко, НО Кравець, АС Сверстюк, АВ Семенець, НЯ Климук, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 154-158, 2017
12017
ON PROBLEM OF TELEMEDICINE INFORMATION SECURITY: LEGISLATIVE AND ORGANIZATIONAL ASPECTS BASED ON EXPERIENCE OF REPUBLIC OF POLAND
VP Martsenyuk, NY Klymuk, IS Gvozdetska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2016
12016
On the usage of the EMR MIS for the medical informatics course studying
AV Semenets, VP Martsenyuk, DV Vakulenko, NO Kravets, AS Sverstiuk, ...
Ternopil State Medical University, 2016
12016
THE EFFECT OF UNCERTAINTY ON THE DEMAND FOR HEALTH INSURANCE
NY Klymuk
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2012
12012
Модель багатостадійного захворювання для задач медичного страхування
ВП Марценюк, НЯ Климук
Штучний інтелект, 2012
12012
Расчет актуарных показателей в эпидемиологической модели страхования
ВП Марценюк, НЯ Климук
Штучний інтелект, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20