Follow
Наталія Колесник
Title
Cited by
Cited by
Year
Особові імена в українських народних обрядових піснях
НС Колесник
Дисертація... канд. філол. наук.–Тернопіль, 1998
251998
Онімія української народної пісні
Н Колесник
Чернівці: Технодрук, 2017
112017
Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика
Н Колесник
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
102011
Загальна характеристика ономастикону закарпатської народної казки
НС Колесник
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2004
62004
Особенности наименований святых в украинском песенном фольклоре
НС Колесник
Лингвофольклористика, 41-54, 2016
52016
Фольклорна ономастика. Вип. І. Теоретичний аспект. Конспект лекцій до спецкурсу
Н Колесник
Чернівці: Рута, 2000
52000
Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень)
Н Колесник
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
42014
Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян)
Н Колесник
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2012
42012
Назви релігійних свят як невід’ємний складник української народнопісенної онімії
N Kołesnyk
Studia Ucrainica Varsoviensia, 111-128, 2018
32018
Дунай як елемент національної концептосфери (на матеріалі українського пісенного фольклору)
НС Колесник
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2010
32010
Проблема специфіки фольклорної мови та фольклорної онімії як її структурного елемента
НС Колесник
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 1999
31999
Проблема лексикографування фольклорних власних назв на матеріалі українського обрядового фольклору
НС Колесник
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія, 174-185, 2023
22023
Христианские имена собственные украинского песенного фольклора как объект изучения ономастики
НС Колесник
Лингвофольклористика, 101-114, 2018
22018
Онімний простір та онімне поле як категорії структурування об’єкта дослідження у фольклорній ономастиці
Н Колесник
Українська мова, 124-134, 2013
22013
Місце фольклорної ономастики в парадігмі сучасної лінгвістики
НС Колесник
Видавництво Олександри Гаркуші, 2012
22012
Традиції вивчення фольклорних онімів у східнослов’янському мовознавстві
Н Колесник
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011
22011
СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ НЕОФІЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НАЗИВАННЯ ХІХ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.(НА МАТЕРІАЛІ СПІВАНОК-ХРОНІК)
Н Колесник
Слов’янська філологія, 137, 2007
22007
Заголовок як об’єкт ономастики
Н Колесник
Чернівці: Науковий вісник Чернівецького національного університету, 276-277, 2006
22006
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини)
КМ Лук'янюк, НД Бабич
Букрек, 2002
22002
Особливості мотиваційної бази прізвиськ учителів
К Наталія
Записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць 1 (26), 142-152, 2019
1*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20