Підписатись
Наталія Колесник
Наталія Колесник
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика
Н Колесник
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
72011
Особенности наименований святых в украинском песенном фольклоре
НС Колесник
Лингвофольклористика, 41-54, 2016
52016
Фольклорна ономастика. Вип. І. Теоретичний аспект. Конспект лекцій до спецкурсу
Н Колесник
Чернівці: Рута, 2000
52000
Кроскультурний аспект вивчення власних назв (на матеріалі пісенного фольклору слов’ян)
Н Колесник
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2012
42012
Назви релігійних свят як невід’ємний складник української народнопісенної онімії
N Kołesnyk
Studia Ucrainica Varsoviensia, 111-128, 2018
32018
Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень)
Н Колесник
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
32014
Дунай як елемент національної концептосфери (на матеріалі українського пісенного фольклору)
НС Колесник
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка …, 2010
32010
Христианские имена собственные украинского песенного фольклора как объект изучения ономастики
НС Колесник
Лингвофольклористика, 101-114, 2018
22018
Онімний простір та онімне поле як категорії структурування об’єкта дослідження у фольклорній ономастиці
Н Колесник
Українська мова, 124-134, 2013
22013
Традиції вивчення фольклорних онімів у східнослов’янському мовознавстві
Н Колесник
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011
22011
СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ НЕОФІЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НАЗИВАННЯ ХІХ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.(НА МАТЕРІАЛІ СПІВАНОК-ХРОНІК)
Н Колесник
Слов’янська філологія, 137, 2007
22007
Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччини)
КМ Лук'янюк, НД Бабич
Букрек, 2002
22002
Проблема специфіки фольклорної мови та фольклорної онімії як її структурного елемента
НС Колесник
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 1999
21999
Особливості мотиваційної бази прізвиськ учителів
К Наталія
Записки з українського мовознавства: Зб. наук. праць 1 (26), 142-152, 2019
1*2019
Ще раз про об’єкт, предмет і методику дослідження власних назв на сучасному етапі
Н Колесник
12019
Назви кінофільмів як особливий різновид ідеонімів
Н Колесник, М Гаврилюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 41-46, 2018
12018
Фольклоронім Господь у парадигмі Божих найменувань
Н Колесник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Етноніми як один із засобів представлення опозиції «свій–чужий»(на матеріалі буковинського пісенного фольклору)
Н Колесник
Bukowi-na. Inni wśród swoich.–Warszawa–Zielona Gόra–Pila, 57-72, 2017
12017
Структура сакрального сектора фольклоронимного пространства
НС Колесник
Лингвофольклористика, 74-84, 2015
12015
Місце фольклорної ономастики в парадігмі сучасної лінгвістики
НС Колесник
Видавництво Олександри Гаркуші, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20