Куц Галина Михайлівна, Halyna Kuts
Куц Галина Михайлівна, Halyna Kuts
Ukraine, Professor of Political Science, Kharkiv National Pedagogical University by G. S. Scovoroda
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енциклопедія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ЮО Куц, ГМ Куц, та ін.
56*2011
Ліберальні трансформації політичного простору: [моногр.] / [за наук. ред. Ю.І. Макара].
ГМ Куц
Монографія, 300 с., 2011
28*2011
Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : [Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.] ; за ред. М.П. Требіна.
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ПІ О., ГМ Куц, та ін.
27*2015
Територіальна громада: управління розвитком
СІ Чернов, ЮО Куц, ОВ Безуглий, ОГ Лиска, ЮЮ Калиновський, ...
Харків : Вид-во «Константа»., 2013
21*2013
Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади : моногр. / [Ю. О. Куц, С. В. Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю …
ЮО Куц, СВ Краснопьорова, ОК Чаплигін, ОВ Решевець, ЛВ Перцев, ...
моногр. / [Ю. О. Куц, С. В. Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг …, 2006
20*2006
Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : моногр. / [Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової].
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ОК Чаплигін, ВП Солових, ІО Поліщук, ГМ Куц, ...
Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : моногр. / [Ю …, 2008
19*2008
Неолібералізм: основні ідеї та інтерпретації
ГМ Куц
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2010
15*2010
Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів
ГМ Куц
Сучасне суспільство, 82-94, 2014
132014
Лібералізм і демократія: перипетії співіснування
ГМ Куц
Віче, С. 17—20., 2007
12*2007
Проблематика ідентичності в ліберальному контексті
ГМ Куц
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2007
11*2007
Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади
ГМ Куц
ВН Каразіна, 2003
11*2003
Територіальна громада: знаннєвість, дієвість
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ВМ Сінченко, СВ Газарян, ГМ Куц, ІО Поліщук, ...
Харків : Віровець А. П. «Апостроф»., 2011
9*2011
Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі
ГМ Куц
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 …, 2011
82011
«Установление повестки дня» и политический режим: проблема корреляции
Г Куц
Изменение России: политические повестки и стратегии. Международная научная …, 2010
72010
Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Н.М. Хоми
ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов, ГМ Куц
5*2015
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : енцикл. словник довідник / За заг. ред. Н. М. Хоми [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.].
IY Vdovychyn, LY Uhryn, HV Shypunov, HM Kuts
5*2015
Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І–IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми
ВМ Денисенко, ОМ Сорба, ЛЯ Угрин, НМ Хома, ГМ Куц
Львів: «Новий Світ–2000»., 2014
5*2014
Стереотипізація та міфологізація у виборчому процесі
ГМ Куц
Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки : зб. наук. праць …, 2013
52013
Стратегеми «розуміння» і «пояснення» в політичних науках: евристичність методологічної інтеграції
ГМ Куц
Нова парадигма: Журнал наук. праць/Гол. ред. ВП Бех.–Вип 65, 206-212, 2007
5*2007
Классический и современный либерализм: сравнительный анализ
ГМ КУЦ
PolitBook, С. 109-119, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20