Follow
Віра Модестівна Єремєєва
Віра Модестівна Єремєєва
кандидат педагогічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
562009
Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів: монографія
ВМ Єремєєва
Vyd-vo Z︠H︡DU im. I. Franka, 2011
382011
Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008
332008
Індивідуалізація як перспективний спосіб створення технологічних систем професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя
ВМ Єремеєва
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
112015
Гуманістично-орієнтований підхід у процесі навчання майбутніх учителів як чинник їх професійного зростання
ВМ Єремеєва
Андрагогічний вісник: наукове електронне періодичне видання, 145-151, 2014
102014
Історичні тенденції розвитку базових педагогічних понять теорії індивідуалізації навчання як особливої організації процесу
ВМ Єремеєва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-55, 2001
82001
Технологія вивчення основ дидактики: метод. реком.[для викл. і студ. вищ. пед. навч. закл.]
ВМ Єремєєва
Єремєєва ВМ Житомир: Житомир. держ. універ, 2000
62000
Проблема індивідуального підходу до особистості у зарубіжній педагогіці: історичний аспект
ВМ Єремеєва
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 131-134, 2015
22015
Педагогіка. Навчальний посібник для студентів університетів заочної форми навчання та непедагогічного профілю
СС Вітвицька, ВМ Єремеєва
ФОП Левковець НМ, 2017
12017
Використання гуманістично-орієнтованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів
ВМ Єремеєва
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 81-85, 2015
12015
Професійна педагогічна освіта: системні дослідження: монографія
ОЄ Антонова, ОС Березюк, СС Вітвицька, ОА Дубасенюк, ...
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
12015
До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти
ВМ Єремеєва, ОВ Толстова
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку …, 2012
12012
Педагогіка. Загальний курс
ВМ Єремеєва
ЖДУ імені Івана Франка, 2012
12012
Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XIV
СО Карплюк, СА Постова, ДС Вербівський, ВМ Єремеєва
ЖДУ ім. І. Франка, 2021
2021
Науковий пошук молодих дослідників. Випуск ХІІ
СО Карплюк, ДС Вербівський, ВМ Єремеєва, ММ Бенедисюк, ...
ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧІТЕЛЯ У ВІТЧІЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
ВМ Єремєєва
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2018
2018
Методика організації науково-педагогічних досліджень студентів
ОЄ Антонова, ВМ Єремеєва, НМ Мирончук
Вид., 2018
2018
Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XІ
ВМ Єремеєва, ОВ Толстова, СО Карплюк, ДС Вербівський
Житомир: Вид-во ОО Євенок, 2018
2018
ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико-математичного профілю
ДС Вербівський, АЦ Франовський, ВМ Єремеєва
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
НЄ Колесник
РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20