Shavarova Hanna / Шаварова Ганна
Shavarova Hanna / Шаварова Ганна
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Центры красной люминесценции в монокристаллах CdS и CdS: Cu и их преобразование при электронном облучении
НС Богданюк, ГЕ Давидюк, АП Шаварова
Физика и техника полупроводников 29 (2), 357-361, 1995
111995
Дозовая зависимость интенсивности зеленой люминесценции монокристаллов сульфида кадмия при облучении электронами с Е= 1, 2 МэВ
ГЕ Давидюк, НС Богданюк, АП Шаварова
Физика и техника полупроводников 28 (11), 2056-2061, 1994
101994
Преобразование центров красной и инфракрасной люминесценции при электронном облучении и отжиге монокристаллов CdS и CdS: Cu
ГЕ Давидюк, НС Богданюк, АП Шаварова, АА Федонюк
Физика и техника полупроводников 31 (8), 1013-1016, 1997
81997
Effect of Copper Doping on the Optical Properties of Ag x Ga x Ge 1− x Se 2 (0.12≤ x≤ 0.25) Single Crystals
GE Davidyuk, ID Olekseyuk, GP Shavarova, GP Gorgut
Inorganic materials 41 (9), 923-926, 2005
62005
Physical Properties of Quaternary Chalcogenides
GE Davydyuk, LV Bulatetska, VV Bozhko, OV Parasyuk, SV Voronuk, ...
Volyn National University, Lutsk, 210, 2009
52009
Влияние нейтронного облучения на спектры люминесценции монокристаллов сульфида кадмия
ГЕ Давидюк, ВС Манжара, НС Богданюк, ГП Шаварова, ВВ Булатецкий
Неорган. материалы 33 (1), 20-22, 1997
41997
Отжиг центров зеленой люминесценции сульфида кадмия
НС Богданюк, ГЕ Давидюк, АП Шаварова
Физика и техника полупроводников 29 (2), 201-208, 1995
41995
Температурна залежність питомої електропровідності монокристалів Tl1-xIn1-xGexSe2 (x= 0, 1; 0, 2) уздовж і перпендикулярно до шарів
І Кітик, Г Мирончук, О Замуруєва, О Парасюк, Г Шаварова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015
22015
Влияние легирования переходными и редкоземельными металлами на электрические и оптические свойства монокристаллов AgGaGe3Se8
BЗ Панкевич, AП Шаварова
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 44 (4), 2008
22008
Optical absorption of chalcogenide glass Ga2S3-La2S3 doped with erbium
VV Halyan, AH Kevshyn, ІА Ivashchenko, ІD Olekseuk, IV Danyliuk, ...
Physics and Chemistry of Solid State 18 (3), 342-346, 2017
12017
Влияние легирования медью на оптические свойства монокристаллов AgxGaxGe1-xSe2 (0.12 ≤ х ≤ 0.25)
ГЕ Давидюк, ИД Олексеюк, ГП Шаварова, ГП Горгут
Неорганические материалы 41 (9), 1054-1057, 2005
12005
Практика на виробництві: програма виробничої практики
СА Федосов, ГП Шаварова
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Оптичне поглинання халькогенідних стекол Ga 2 S 3-La 2 S 3, легованих ербієм
VV Halyan, AH Kevshyn, IA Ivashchenko, ID Olekseuk, IV Danyliuk, ...
Фізика і хімія твердого тіла 18 (3), 342-346, 2017
2017
Оптичне поглинання халькогенідних стекол Ga2S3-La2S3, легованих ербієм
ВВ Галян, АГ Кевшин, ІА Іващенко, ІД Олексеюк, ІВ Данилюк, ...
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2017
2017
Кінетика релаксації фотопровідності в кристалах Ag2In2Si (Ge) Se6
О Замуруєва, Г Мирончук, О Парасюк, Г Шаварова
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
2014
Утворення хвостів щільності електронних станів біля країв зон в опромінених швидкими нейтронами монокристалах
Г Давидюк, Г Мирончук, О Замуруєва, Г Шаварова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
2013
Дослідження оптичних властивостей шаруватих кристалів Tl1-xIn1-xSixSe2
В Кажукаускас, Г Мирончук, О Замуруєва, О Парасюк, Г Шаварова, ...
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронами
ГЄ Давидюк, ГЛ Мирончук, ОВ Якимчук, ГП Шаварова
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2012
2012
Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdS
ГЄ Давидюк, ГЛ Мирончук, ГП Шаварова, ОВ Якимчук
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
2012
Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdS
ГЄ Давидюк, СП Данильчук, ВВ Божко, ГП Шаварова
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20