Мирослава Гупаловська
Мирослава Гупаловська
к.е.н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система. Вишкіл студії
ГМБ Юрій С.І., Кириленко О.П., Дем’янишин В.Г.
254*2010
Фінанси
КНЯ Гупаловська М.Б.
Тернопіль: Економічна думка, 2008
127*2008
Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України
МБ ГУПАЛОВСЬКА
ТНЕУ, 2012
132012
Вплив дефініції принцип на якість бюджетного контролю
МБ Гупаловська
Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2011 1, 89-93, 2011
92011
Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю
МБ Гупаловська
Формування ринкових відносин, 18-22, 2009
82009
Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія
та інші Мирослава Гупаловська, Сергій Юрій, Василь Дем'янишин
Київ: Кондор, 2012
7*2012
Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту
МБ Гупаловська
Фінансова система України. Збірник наукових праць 1 (8), 63 -72, 2006
6*2006
Фінансовий контроль у бюджетних установах: прагматика та шляхи удосконалення у ринкових умовах господарювання
МБ Гупаловська
Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених ТАНГ, 137-139, 2004
52004
Нові підходи до класифікації державного фінансового контролю
Г Мирослава
Ефективна економіка, 2015
42015
Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю
МБ Гупаловська
Світ фінансів, 44-49, 2013
42013
Реалії функціонування та проблеми модернізації Рахункової палати України
М ГУПАЛОВСЬКА
Світ фінансів, 139-146, 2008
42008
Податковий контроль як засіб підвищення ефективності управління державними фінансовими ресурсами
МБ Гупаловська
Фінансовий простір, 20-23, 2016
32016
Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
МБ Гупаловська
Наука й економіка, 24-27, 2014
32014
Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення
МБ Гупаловська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».–Сер …, 2012
32012
Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення
М ГУПАЛОВСЬКА
Світ фінансів, 133-137, 2011
3*2011
Функціонування Державної контрольно – ревізійної служби України: практика та перспективи удосконалення діяльності
МБ Гупаловська
Збірник наукових праць “Вісник НУВГП”, 49-55, 2009
32009
Аудит ефективності–перспективна форма бюджетного контролю в Україні
МБ Гупаловська
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1, 68-73, 2008
32008
Сучасні тенденції функціонування місцевих бюджетів України
МБ Гупаловська
22017
Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів
МБ Гупаловська
Світ фінансів, 82-87, 2014
22014
Бюджетний контроль: проблемно-теоретичні аспекти
МБ Гупаловська
Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умо-вах економічної …, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20