Follow
Мартинюк Сергій, Martynyuk S. V., Martyniuk Serhii \https://orcid.org/0000-0002-5611-3317
Мартинюк Сергій, Martynyuk S. V., Martyniuk Serhii \https://orcid.org/0000-0002-5611-3317
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
562019
Justification of a numerical-analytic method of successive approximations for problems with integral boundary conditions
AM Samoilenko, SV Martynyuk
Ukrainian Mathematical Journal 43 (9), 1150-1157, 1992
211992
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
172017
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур, С Мартинюк, Г Генсерук
162019
Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко, СВ Мартинюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
132022
On the numerical-analytic method for problems with integral boundary conditions
AM Samoilenko, NI Ronto, SV Martynyuk
Dokl. Akad. Nauk Ukrain. SSR 4, 34-37, 1991
131991
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики
М Жук, О Федчишин, С Мартинюк
112020
Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv v umovakh tsyfrovoho osvitnoho seredovyshcha zakladu vyshchoi osvity
HR Henseruk, SV Martyniuk
Innovatsiina pedahohika 19, 158-162, 2019
82019
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
8*2018
Математика. Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
АМ Капіносов, ГВ Гап'юк, ЛІ Кондратьєва, ОМ Мартинюк, СВ Мартинюк, ...
Тернопіль: Підручники і посібники, 2019
72019
Communication in developing digital competence of future professionals
H Henseruk, M Boyko, T Tsepeniuk, B Buyak, S Martyniuk
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
62021
Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА
АМ Капіносов, ЯФ Гап’юк, ОМ Мартинюк, ГМ Білоусова, ...
Підручники і посібники, 2016
5*2016
Про нові підходи до підбору матеріалу для викладання „Основ інформатики та обчислювальної техніки”
ПМ Маланюк, СВ Мартинюк
Друга всеукр. конф. Молодих науковців „Інформаційні технології в науці та …, 2000
52000
Цифрові технології формувального оцінювання
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
42021
Investigation of the solutions of differential equations with integral boundary conditions
SV Martynyuk
Nonlinear problems in the theory of differential equations (in Russian), 59-65, 1991
41991
Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions
V Habrusiev, H Tereshchuk, I Tsidylo, S Martyniuk, O Kulyanda
32021
Математика: Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
АМ Капіносов, ГВ Гап'юк, ЛІ Кондратьєва, ОМ Мартинюк, СВ Мартинюк
Підручники і посібник, 2017
32017
Аналіз ефективності деяких алгоритмів
ІМ Грод, СВ Мартинюк, ОМ Мартинюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
32016
Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю
Г ГЕНСЕРУК, С МАРТИНЮК
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20