Мироняк Марія Олександрівна / Maria Mironjak / Мария Мироняк
Мироняк Марія Олександрівна / Maria Mironjak / Мария Мироняк
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ionometric determination of tannins in industrial production
N Lutsenko, M Mironyak, J Panchenko, V Tkach
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016
32016
АМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛІЦИРРИЗИНОВО КИСЛОТИ ТА ПОХІДНИХ В КОРІННІ СОЛОДКИ ГОЛО
МО Мироняк, НВ Луценко, ВI Ткач
1*2013
Електрохімічне визначення таніну у промисловій продукції
НВ Луценко, МО Мироняк, ВІ Ткач
Методи та об'єкти хімічного аналізу, 16-24, 2016
2016
ÅËÅÊÒÐÎÕ²Ì²× ÍÅ ÂÈÇÍÀ× ÅÍÍß ÑÓÌÈ ÄÈÒÅÐÏÅÍÎÂÈÕ Ã˲ÊÎÇÈIJ STEVIA REBAUDIANA
НВ Луценко, МО Мироняк, ВІ Ткач
2014
Pelagia Research Library
NV Lutsenko, MO Mironyak, OV Labyak, OV Volnyanska, VI Tkach
ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН В КОСМЕТИЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ
НВ Луценко, ЄО Янович, МО Мироняк
РОЗДІЛ І. Аналітична хімія
ВІ Ткач, ОВ Болотін, МО Мироняк, ВВ Нечипорук
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7