Follow
Зоідзе Діана Романівна (Зоидзе Диана Романовна, Zoidze Diana)
Зоідзе Діана Романівна (Зоидзе Диана Романовна, Zoidze Diana)
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регулювання зайнятості населення
ДР Зоідзе
автореф. на здоб. наук. ступ. к. е, 01, 2004
92004
Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією
ДР Зоідзе
Проблеми економіки, 59-65, 2013
72013
The actual labour market: firing of employees as a factor in the structural mismatch between supply and demand [Suchasnyj rynok prazi: vyviljnennya najmanych prazivnykiv yak …
DR Zoidze
Problemy economiky, 59-65, 2013
52013
Increase of competitiveness of the enterprise by electronic business technologies
N Demchenko, D Zoidze
International journal of innovative technologies in economy, 20-24, 2019
42019
Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі
СГ Мороз, РВ Сагайдак-Нікітюк, ДР Зоідзе
ScienceRise. Pharmaceutical Science, 4-9, 2017
22017
Науково-практичні підходи до побудови холодових ланцюгів для забезпечення належної якості лікарських засобів
РВ Сагайдак-Нікітюк, РВ Сагайдак-Никитюк, СГ Мороз, ДР Зоідзе, ...
22015
Менеджмент підприємства (за видами економічної діяльності). Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної аудиторної і позааудиторної роботи
ДР Зоідзе
НФаУ, 2014
22014
Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах
ДР Зоідзе
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Особливості нової парадигми ризик-менеджменту
ДР Зоідзе, ДР Зоидзе, DR Zoidze
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М …, 2012
22012
Основные теоретические моменты в характеристике категории «занятость»
ДР Зоидзе
Вісник ХДЕУ, С. 33-36., 2001
22001
Implementation of the Quantitative SWOT Analysis Method in the Research on the Contemporary State and Prospects of Consistent Development of the Pharmaceutical Branch
S Moroz, R Sahaidak-Nikitiuk, D Zoidze
Development 1 (36), 6, 2019
12019
Method of Stimulation of Pharmacy Workers Involved in the Government Program “Available Medicines”
S Moroz, A Nemchenko, M Podgaina, O Vynnyk, D Zoidze
EUREKA: Health Sciences, 51-57, 2019
12019
Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання
ДР Зоідзе, ДР Зоидзе, АВ Озаровська, АВ Озаровская, НО Божко
12019
Бенчмаркінг і необхідність його застосування в системі менеджменту якості на підприємствах фармацевтичної галузі
ДР Зоідзе
Бизнес Информ, 500-505, 2018
12018
Бенчмаркінг як сучасний інструмент управління бізнесом
ДР Зоідзе, ДР Зоидзе
12018
Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі
ДР Зоідзе
Бізнес Інформ, С. 207-213, 2016
12016
Особливості антикризового управління на фармацевтичних підприємствах
ДР Зоідзе, ДР Зоидзе, АО Шишкiна, АО Шишкина
НФаУ, 2015
12015
Організація кадрової політики на підприємстві
ДР Зоідзе, ДР Зоидзе, АА Хачатрян
12015
MODERN LABOUR MARKET: DISMISSAL OF EMPLOYEES AS A FACTOR OF STRUCTURAL DISCREPANCY BETWEEN SUPPLY AND DEMAND.
DR Zoidze
Problems of Economy, 2013
12013
Research of the causes and consequences of mobing in the lablor team of a pharmacy establishment
N Andrienko, R Sahaidak-Nikitiuk, N Demchenko, D Zoidze, V Nikitiuk, ...
ScienceRise: Pharmaceutical Science, 58-64, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20