Подписаться
Татьяна Ивановна Артемова
Татьяна Ивановна Артемова
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка України: стратегія и політіка довгострокового розвитку
Nacìonal'na akademìâ nauk Ukraïni. Institut ekonomičnogo prognozuvannâ
Fenìks, 2003
1822003
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2011
67*2011
Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования
ТИ Артемова
Основа, 2006
662006
Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
Т Артьомова
Економіка України, 36-45, 2011
212011
Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 2011
152011
Методологія інституціоналізму в контексті теорії вартості
ТІ Артьомова
Економіка і прогнозування, 108-118, 2003
142003
Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалии Украины
ТИ Артемова
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2010
112010
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ УКРАИНЫ
ТИ Артемова
ГУ" Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", г. Киев, 2009
92009
Экономика доверия как прообраз институциональной архитектоники
ТИ Артемова
Экономическая теория 7 (3), 60-68, 2010
82010
Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління
Т Артьомова
62016
Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки
ТІ Артьомова
Економ. теорія, 60-67, 2010
62010
Логіко-історичний процес формування вартості і ціни
ТІ Артьомова
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.01. 01 «Економiчна історія та iсторiя …, 2008
62008
Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці
Т Артьомова, О Полічко
Економіст, 2009
52009
Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу
ТІ Артьомова
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2018
42018
Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій
Т Артьомова
32017
Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 62-70, 2015
32015
Ценностные основания политической экономии как институциональной теории в широком смысле
ТИ Артемова
Европейський вектор економiчного розвитку, 8, 2012
32012
Методологическая анатомия глобального финансово-экономического кризиса
ТИ Артемова
Экономическая теория 8 (2), 16-34, 2011
32011
Институт экономической власти в контексте взаимосвязи с отношениями собственности и стоимости
ТИ Артемова
Донецький національний технічний університет, 2006
32006
Інверсійний характер суспільних ринкових трансформацій
ТІ Артьомова
Український соціум, 69-77, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20