Татьяна Ивановна Артемова
Татьяна Ивановна Артемова
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
НазваПосиланняРік
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ЮМ Бажал, ...
К.: Фенікс 1 (006), 2003
1562003
Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования
ТИ Артемова
Основа, 2006
532006
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2011
23*2011
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 428-640, 2011
182011
Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
Т Артьомова
Економіка України, 36-45, 2011
182011
Методологія інституціоналізму в контексті теорії вартості
ТІ Артьомова
Економіка і прогнозування, 108-118, 2003
142003
Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 2011
92011
Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалии Украины
ТИ Артемова
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2010
82010
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ УКРАИНЫ
ТИ Артемова
ГУ" Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", г. Киев, 2009
72009
Логіко-історичний процес формування вартості і ціни
ТІ Артьомова
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.01. 01 «Економiчна історія та iсторiя …, 2008
62008
Экономика доверия как прообраз институциональной архитектоники
ТИ Артемова
Экономическая теория 7 (3), 60-68, 2010
52010
Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 60-67, 2010
52010
Методологическая анатомия глобального финансово-экономического кризиса
ТИ Артемова
Экономическая теория 8 (2), 16-34, 2011
32011
Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці
Т Артьомова, О Полічко
Економіст, 2009
32009
Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу
ТІ Артьомова
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2018
22018
Чиста моральна наука: про самовиправдання фундаментального наукового знання в епоху глобальної модернізації (закінчення)
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 5-23, 2014
22014
Чистая моральная наука: о самооправдании фундаментального научного знания в эпоху глобальной модернизации
ТИ Артемова
Экономическая теория, 3-21; 3-23, 2014
22014
Інституційні важелі протидії корупції у контексті відтворення відносин соціально-економічної безпеки в Україні
ТІ Артьомова
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2011
22011
Институт экономической власти в контексте взаимосвязи с отношениями собственности и стоимости
ТИ Артемова
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Пошук моделей ефективного управління національною економікою за умов суспільних викликів
Т Артьомова
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20