Підписатись
Татьяна Ивановна Артемова / Тетяна Іванівна Артьомова / T. Artomova / T. Artyomova / T. Artiomova
Татьяна Ивановна Артемова / Тетяна Іванівна Артьомова / T. Artomova / T. Artyomova / T. Artiomova
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка України: стратегія и політіка довгострокового розвитку
ВМ Геєць
Fenìks, 2003
1902003
Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования
ТИ Артемова
Основа, 2006
742006
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2011
73*2011
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АТИ Гриценко А. А.
632008
Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]
VM Heiets, LV Shynkaruk, TI Artomova, IM Bobukh, VH Burlaka, ...
Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, 2011
502011
Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
Донецький національний технічний університет, 2007
412007
Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development
VM Heiets, VP Aleksandrova, TI Artomova
Institute of Economics and Forecasting, Kyiv, Phoenix, 2003
282003
Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
Т Артьомова
202011
Методологія інституціоналізму в контексті теорії вартості
ТІ Артьомова
Економіка і прогнозування, 108-118, 2003
172003
Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 2011
162011
Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалиии Украины
ТИ Артемова, ТІ Артьомова
ДонНТУ, 2010
122010
Cost and price: the logical-historical process of shaping
T Artomova
Kiev: Osnova [in Russian], 2006
122006
European values: traditional concepts in the era of global market transformations
TI ARTOMOVA
Institute for economics and forecasting 26 (27), 28-29, 2017
112017
Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління
Т Артьомова
112016
Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy
MV Heiets, LV Shynkaruk, TI Artomova
Kyiv: NAN Ukrainy, 2011
112011
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ УКРАИНЫ
ТИ Артемова
ГУ" Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", г. Киев, 2009
102009
Экономика доверия как прообраз институциональной архитектоники
ТИ Артемова
Экономическая теория 7 (3), 60-68, 2010
82010
Hierarchy and networks in the institutional architectonics of economic systems
A Hrytsenko, TI Artomova, TA Krychevska
Kyiv NAN Ukrainy, Institut jekonomiki i prognozirovanija [in Russian], 2013
72013
Methodological anatomy of the global financial and economic crisis
T Artomova
Ekon. teor.–Economic theory, 2, 16-33, 2011
72011
Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки
ТІ Артьомова
Економ. теорія, 60-67, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20