Татьяна Ивановна Артемова
Татьяна Ивановна Артемова
ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць, ВП Александрова, ТІ Артьомова, ЮМ Бажал, ...
К.: Фенікс 1 (006), 2003
1702003
Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования
ТИ Артемова
Основа, 2006
592006
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ЛВ Шинкарук
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
382011
Структурні зміни та економічний розвиток України
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова
НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2011
22*2011
Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
Т Артьомова
Економіка України, 36-45, 2011
192011
Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 2011
132011
Методологія інституціоналізму в контексті теорії вартості
ТІ Артьомова
Економіка і прогнозування, 108-118, 2003
132003
Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалиии Украины
ТИ Артемова, ТІ Артьомова
ДонНТУ, 2010
112010
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ УКРАИНЫ
ТИ Артемова
ГУ" Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", г. Киев, 2009
92009
Экономика доверия как прообраз институциональной архитектоники
ТИ Артемова
Экономическая теория 7 (3), 60-68, 2010
72010
Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 60-67, 2010
62010
Логіко-історичний процес формування вартості і ціни
ТІ Артьомова
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.01. 01 «Економiчна історія та iсторiя …, 2008
62008
Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління
Т Артьомова
42016
Європейські цінності: традиційні концепти в епоху глобальних ринкових трансформацій
Т Артьомова
32017
Політична економія як ціннісний оплот соціально-економічної модернізації
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 62-70, 2015
32015
Методологическая анатомия глобального финансово-экономического кризиса
ТИ Артемова
Экономическая теория 8 (2), 16-34, 2011
32011
Капіталізація економіки: еволюція підходів щодо змісту та моделювання в західній науковій думці
Т Артьомова, О Полічко
Економіст, 2009
32009
Институт экономической власти в контексте взаимосвязи с отношениями собственности и стоимости
ТИ Артемова
Донецький національний технічний університет, 2006
32006
Європейські цінності: інтелектуальний простір цивілізаційного діалогу
ТІ Артьомова
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2018
22018
Чиста моральна наука: про самовиправдання фундаментального наукового знання в епоху глобальної модернізації (закінчення)
ТІ Артьомова
Економічна теорія, 5-23, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20