Підписатись
Анатолій Прикарпатський
Анатолій Прикарпатський
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
БЮ Кишакевич, АК Прикарпатський, ІП Твердохліб
Доповiдi Національної академії наук України, 40-47, 2009
112009
Алгебраическая схема дискретных аппроксимаций линейных и нелинейных динамических систем математической физики
ЮА Митропольский, АК Прикарпатский, ВГ Самойленко
Український математичний журнал, 1988
101988
Диференцiально-геометричнi та Лi-алгебраїчнi основи дослiдження iнтегровних нелiнiйних динамiчних систем на функцiональних многовидах
О Гентош, М Притула, А Прикарпатський
Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 2006
92006
Integrability analysis of a two-component Burgers-type hierarchy
DL Blackmore, E Özçağ, AK Prikarpatskii, KN Soltanov
Український математичний журнал, 147-162, 2015
62015
Функціонально-операторний аналіз проблеми збіжності для методу дискретних апроксимацій Ф. Калоджеро в банахових просторах
М Люстик, А Прикарпатський, М Притула, М Вовк
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 9, 168-179, 2013
62013
Влементи теорії диференціально-геометричних структур та динамічних систем
ММ Притула, АК Прикарпатський, ІВ Микитлок
К.: УМК ВО, 1988
51988
Деякі аспекти градієнтно-голономного алгоритму в теорії інтегрованості нелінійних динамічних систем та проблеми комп'ютерної алгебри
ЮО Митропольський, АК Прикарпатський, БН Филь
Український математичний журнал, 1991
31991
Про одну конструкцію скінченновимірних редукцій на функціональних многовидах
АК Прикарпатський, ОГ Бігун
Математичні методи та фізико-механічні поля 48 (1), 7-14, 2019
22019
Метод відокремлення змінних: від Ейлера до сьогоднішніх днів
А Прикарпатський, П Каленюк, М Притула
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 3, 105-112, 2013
22013
Периодическая задача для цепочки Тода
ВГ Самойленко, АК Прикарпатский
Украинский мат. журнал 34 (4), 469-475, 1982
21982
Про повну інтегровність та лінеаризацію нелінійного рівняння типу Бюргерса—Кортевега-де Фріза
ММ Притула, АК Прикарпатський, МІ Вовк
Математичні методи та фізико-механічні поля 51 (4), 99-102, 2016
12016
Академік Анатолій Михайлович Самойленко, талановитий математик і щедрої душі вчитель: неформальні штрихи до математичного портрета з нагоди його 75-річного ювілею
А Прикарпатський
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 10 (1-2), 230-239, 2013
12013
Микола Боголюбов–предтеча сучасної математичної фiзики та квантової математики
А Прикарпатський, А Плічко
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 6, 5-13, 2013
12013
Структура бінарних перетворень типу Дарбу для ермітово-спряжених диференціальних операторів
АК Прикарпатський, ВГ Самойленко
Український математичний журнал, 2004
12004
Геометричний аналіз Пуанкаре і Мельникова трансверсального розщеплення сепаратрисних многовидів повільно збурених нелінійних динамічних систем. I
АМ Самойленко, ОЯ Тимчишин, АК Прикарпатський
Український математичний журнал, 1993
11993
Теорiя багатовимiрних операторiв трансмутацiї Дельсарта–Лiонса. I
АМ Самойленко, ЯА Прикарпатський, Д Блекмор, АК Прикарпатський
Укр. мат. журн.–2018.–70, 1660-1695, 0
1
Геометричні структури на орбітах петельних груп дифеоморфізмів та асоційовані інтегровні гамільтонові системи, небесного” типу. І
OE Hentosh, YA Prykarpatskyy, AA Balinsky, AK Prykarpatski
Ukrains’ kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (8), 1029-1059, 2022
2022
Інтегровні бездисперсні системи, асоційовані з кодотичною алгеброю Лі векторних полів та її суперконформним аналогом
ОЄ Гентош, АК Прикарпатський
16-та Вiдкрита наукова конференцiя Iнституту прикладної математики та …, 2020
2020
Узагальнені центрально розширені Лі-алгебраїчні структури та асоцйовані інтегровні рівняння небесного типу
ОЄ Гентош, ОА Балінський, АК Прикарпатський
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2020
2020
Про рівняння Кортевега–де Фріза, півгрупи Маркова і їх механічну інтерпретацію
МІ Копич, АК Прикарпатський
Математичні методи та фізико-механічні поля 45 (1), 35-37, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20