Арнольд Грищенко
Арнольд Грищенко
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Граматика української мови
ІР Вихованець, КГ Городенська, АП Грищенко
Радянська школа, 1982
3251982
Прикметник в українській мові
АП Грищенко
Наукова думка, 1978
931978
Сучасна українська літературна мова
АП Грищенко, ЛІ Мацько, МЯ Плющ, НІ Тоцька, ІМ Уздиган
К.: Вища школа, 1997
701997
Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові
АП Грищенко
Наукова думка, 1969
451969
Украинская грамматика
ВМ Русановский, МА Жовтобрюх, ЕГ Городенская, АА Грищенко
К.: Наукова думка, 1986
35*1986
Модальність і часова віднесеність як зовнішньосинтаксичні ознаки речення
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення і простого речення/АП Грищенко.–К.: Наук. думка, 16-29, 1975
311975
Історія української мови. Морфологія
СП Бевзенко, АП Грищенко, ТБ Лукінова, ВВ Німчук, ВМ Русанівський, ...
К.: Наукова думка, 1978
21*1978
Суфіксальний словотвір прикметників в українській мові
АП Грищенко
Словотвір сучасної української мови.–К.: Наукова думка, 119-167, 1979
181979
Дієслово
АП Грищенко
Сучасна українська літературна мова.–К.: Вища школа, 403-446, 1997
151997
Русская икона как искусство живописи
А Грищенко
Вопросы живописи, 1917
151917
Прикметник в структурі словосполучення і речення
АП Грищенко
Українська мова і література в школі, 39-45, 1986
111986
Форма в синтаксисі
АП Грищенко
Вісник Полтавського державного педагогічного університету імені ВГ Короленка …, 2011
102011
Обставини
АП Грищенко
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис/за заг. ред. ІК Білодіда.–К …, 1972
101972
Внутрішня синтаксична організація простого речення
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і зв …, 1975
91975
Прикметник у функції головного компонента в словосполученні/Арнольд Панасович Грищенко
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення i простого речення: синтаксичнi категорiї i зв …, 1975
91975
Напрями досліджень з усного мовлення у сучасному мовознавстві
АП Грищенко
Мовознавство.-1968.-Кв 5, 11-16, 1968
81968
Сучасна українська мова
АП Грищенко
К.: Вища школа, 121, 1993
71993
Прикметник в українськiй мовi
АП Грищенко
71978
Синявський: місце в історії українського мовознавства/АП Грищенко
А Грищенко
Українська мова, 22-62, 2005
62005
Неповне речення
АП Грищенко
Українська мова. Енциклопедія/За ред. ВМ Русанівського та ін.–К.: Українська …, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20