Арнольд Грищенко
Арнольд Грищенко
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Граматика української мови
ІР Вихованець, КГ Городенська, АП Грищенко
Радянська школа, 1982
2341982
Прикметник в українській мові
АП Грищенко
Наукова думка, 1978
931978
Сучасна українська літературна мова
АП Грищенко
Вища школа, 1993
641993
Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові
АП Грищенко
Наукова думка, 1969
401969
Украинская грамматика
ВМ Русановский, МА Жовтобрюх, ЕГ Городенская, АА Грищенко
К.: Наукова думка, 1986
31*1986
Модальність і часова віднесеність як зовнішньосинтаксичні ознаки речення
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення і простого речення/АП Грищенко.–К.: Наук. думка, 16-29, 1975
291975
Історія української мови. Морфологія
СП Бевзенко, АП Грищенко, ТБ Лукінова, ВВ Німчук, ВМ Русанівський, ...
К.: Наукова думка, 1978
20*1978
Суфіксальний словотвір прикметників
АП Грищенко
Словотвір сучасної української літературної мови. Київ, 1979
171979
Русская икона как искусство живописи
А Грищенко
Вопросы живописи, 1917
151917
Дієслово
АП Грищенко
Сучасна українська літературна мова.–К.: Вища школа, 403-446, 1997
141997
Форма в синтаксисі
АП Грищенко
Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. ВГ Короленка. Серія …, 2011
102011
Обставини
АП Грищенко
Сучасна українська літературна мова: Синтаксис/за заг. ред. ІК Білодіда.–К …, 1972
101972
Внутрішня синтаксична організація простого речення
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і зв …, 1975
91975
Прикметник в структурі словосполучення і речення
АП Грищенко
Українська мова і література в школі, 39-45, 1986
81986
Прикметник у функції головного компонента в словосполученні/Арнольд Панасович Грищенко
АП Грищенко
Синтаксис словосполучення i простого речення: синтаксичнi категорiї i зв …, 1975
71975
Напрями досліджень з усного мовлення у сучасному мовознавстві
АП Грищенко
Мовознавство.-1968.-Кв 5, 11-16, 1968
71968
Цільові комплексні програми як метод управління соціальноекономічним розвитком сільських територій в регіоні
АП Грищенко
Економіка АПК, 8-13, 2006
52006
Синявський: місце в історії українського мовознавства/АП Грищенко
А Грищенко
Українська мова, 22-62, 2005
52005
Складнопідрядні речення з підрядними додатковими
АП Грищенко
Сучасна українська мова. Синтаксис.–К.: Наук. думка, 1972
51972
Прикметник
АП Грищенко
Українська мова. Енциклопедія/[редкол.: Русанівський ВМ, Тараненко ОО …, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20