Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
д.е.н., професор, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.net
TitleCited byYear
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НО Москаленко
К.: Знання, 2012
316*2012
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайл, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 2003
2462003
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств.
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
1072006
Організаційні структури управління корпораціями: Монографія
ГВ Назарова
Х: ВД "ІНЖЕК", 2004
512004
Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства
ГВ Назарова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал …, 2010
48*2010
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навч. закл.
ВС Пономаренко, РК Бутова, ІВ Журавльова, ГВ Назарова, ОІ Пушкар, ...
К: Видавничий центр "Академія", 2002
45*2002
Організаційні структури управління корпораціями
ГВ Назарова
Харків: ХДЕУ, 2004
392004
Організаційні структури управління корпораціями: наукове видання
ГВ Назарова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
352004
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
332010
Управління персоналом
ГВ Назарова, ОВ Ачкасова
Х. :ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Середовище розробки: Adobe Captivate 5.5, 2015
26*2015
Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості
ГВ Назарова
Фінанси України, 62-70, 2003
192003
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ГВ Назарова, та ін.
К.:КНЕУ, 2017
182017
Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів
ГВ Назарова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 162-165, 2012
152012
Шляхи удосконалення професійного розвитку персоналу підприємства
ГВ Назарова
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 150-154, 2008
142008
Органiзацiйнi структури управлiння корпорацiями: монографiя
ГВ Назарова
142004
Корпоративне управління: Навч. посібник
ГВ Назарова
Х.: Еспада, 2003
132003
Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции Достойного труда
ГВ Назарова, ЭР Степанова
Бізнес Інформ, 221-225, 2013
102013
Нова пенсійна система в Україні. Наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Тарасенко
Х.: Ксилон, 2008
102008
Аналіз ефективності використання персоналу засобами матеріальної мотивації
ГВ Назарова
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць …, 2008
82008
Аналіз ефективності використання персоналу на промисловому підприємстві
ГВ Назарова, МА Мащенко
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1 (237), 72-80, 2008
8*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20