Подписаться
Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
д.е.н., професор, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НО Москаленко
К.: Знання, 2012
533*2012
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайл, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 2003
3332003
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств.
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
1562006
Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства
ГВ Назарова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал …, 2010
84*2010
Організаційні структури управління корпораціями: Монографія
ГВ Назарова
Х: ВД "ІНЖЕК", 2004
742004
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навч. закл.
ВС Пономаренко, РК Бутова, ІВ Журавльова, ГВ Назарова, ОІ Пушкар, ...
К: Видавничий центр "Академія", 2002
72*2002
Організаційні структури управління корпораціями
ГВ Назарова
Х.: ХДЕУ 407, 2004
492004
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
462010
Організаційні структури управління корпораціями: наукове видання
ГВ Назарова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
412004
Управління персоналом
ГВ Назарова, ОВ Ачкасова
Х. :ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Середовище розробки: Adobe Captivate 5.5, 2015
32*2015
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ГВ Назарова, та ін.
К.:КНЕУ, 2017
302017
Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості
ГВ Назарова
Фінанси України, 62-70, 2003
282003
Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів
ГВ Назарова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 162-165, 2012
262012
Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции достойного труда
ГВ Назарова, ЭР Степанова
Бизнес информ, 221-225, 2013
242013
Корпоративне управління: Навч. посібник
ГВ Назарова
Х.: Еспада 531, 4, 2003
202003
Digital technologies in HR management
Y Sotnikova, G Nazarova, N Nazarov, H Bilokonenko
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2020
192020
Шляхи удосконалення професійного розвитку персоналу підприємства
ГВ Назарова
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 150-154, 2008
192008
Органiзацiйнi структури управлiння корпорацiями: монографiя
ГВ Назарова
162004
Дослідження домінантів соціально-психологічного клімату
ГВ Назарова, АД Романов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
152015
Розвиток та використання управлінського персоналу - стратегічний підхід
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Х.: Вид. ХНЕУ, 2012
152012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20