Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
д.е.н., професор, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НО Москаленко
К.: Знання, 2012
363*2012
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайл, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 2003
2812003
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств.
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
1382006
Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства
ГВ Назарова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал …, 2010
63*2010
Організаційні структури управління корпораціями: Монографія
ГВ Назарова
Х: ВД "ІНЖЕК", 2004
622004
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навч. закл.
ВС Пономаренко, РК Бутова, ІВ Журавльова, ГВ Назарова, ОІ Пушкар, ...
К: Видавничий центр "Академія", 2002
56*2002
Організаційні структури управління корпораціями
ГВ Назарова
Харків: ХДЕУ, 2004
452004
Організаційні структури управління корпораціями: наукове видання
ГВ Назарова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
362004
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
352010
Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості
ГВ Назарова
Фінанси України, 62-70, 2003
272003
Управління персоналом
ГВ Назарова, ОВ Ачкасова
Х. :ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Середовище розробки: Adobe Captivate 5.5, 2015
25*2015
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ГВ Назарова, та ін.
К.:КНЕУ, 2017
212017
Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів
ГВ Назарова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 162-165, 2012
192012
Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции достойного труда
ГВ Назарова, ЭР Степанова
Бізнес Інформ, 221-225, 2013
182013
Шляхи удосконалення професійного розвитку персоналу підприємства
ГВ Назарова
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 150-154, 2008
172008
Органiзацiйнi структури управлiння корпорацiями: монографiя
ГВ Назарова
162004
Нова пенсійна система в Україні. Наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Тарасенко
Х.: Ксилон, 2008
152008
Корпоративне управління: Навч. посібник
ГВ Назарова
Х.: Еспада 531, 4, 2003
152003
Управління розвитком діяльності промислових підприємств: монографія
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОФ Доровськой
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
122010
Аналіз ефективності використання персоналу засобами матеріальної мотивації
ГВ Назарова
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць …, 2008
112008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20