Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
Назарова Галина Валентинівна, Galyna Nazarova
д.е.н., професор, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НО Москаленко
К.: Знання, 2012
551*2012
Корпоративне управління: Навчальний посібник
ДВ Задихайл, ОР Кібенко, ГВ Назарова
Х.: Еспада, 2003
2782003
Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств.
ГВ Назарова, НЛ Гавкалова, НС Маркова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
1332006
Організаційні структури управління корпораціями: Монографія
ГВ Назарова
Х: ВД "ІНЖЕК", 2004
592004
Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства
ГВ Назарова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал …, 2010
56*2010
Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навч. закл.
ВС Пономаренко, РК Бутова, ІВ Журавльова, ГВ Назарова, ОІ Пушкар, ...
К: Видавничий центр "Академія", 2002
56*2002
Організаційні структури управління корпораціями
ГВ Назарова
Харків: ХДЕУ, 2004
412004
Організаційні структури управління корпораціями: наукове видання
ГВ Назарова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
362004
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
352010
Управління персоналом
ГВ Назарова, ОВ Ачкасова
Х. :ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Середовище розробки: Adobe Captivate 5.5, 2015
23*2015
Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості
ГВ Назарова
Фінанси України, 62-70, 2003
232003
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ГВ Назарова, та ін.
К.:КНЕУ, 2017
192017
Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів
ГВ Назарова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 162-165, 2012
192012
Стимулирование трудовой деятельности как составной элемент концепции достойного труда
ГВ Назарова, ЭР Степанова
Бізнес Інформ, 221-225, 2013
182013
Шляхи удосконалення професійного розвитку персоналу підприємства
ГВ Назарова
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 150-154, 2008
172008
Органiзацiйнi структури управлiння корпорацiями: монографiя
ГВ Назарова
152004
Нова пенсійна система в Україні. Наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Тарасенко
Х.: Ксилон, 2008
142008
Управління розвитком діяльності промислових підприємств: монографія
ГВ Назарова, ОВ Іванісов, ОФ Доровськой
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
122010
Аналіз ефективності використання персоналу засобами матеріальної мотивації
ГВ Назарова
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць …, 2008
102008
Аналіз ефективності використання персоналу на промисловому підприємстві
ГВ Назарова, МА Мащенко
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1 (237), 72-80, 2008
10*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20