Тригуб Олена Володимирівна / Тригуб О.В. / Trygub Olena / Trygub O.V.
Тригуб Олена Володимирівна / Тригуб О.В. / Trygub Olena / Trygub O.V.
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні
ОВ Тригуб
Економіка та держава, 27-30, 2009
182009
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг
ОВ Тригуб
Проблеми економіки, 284-291, 2014
92014
Економічні передумови розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в Україні
ОВ Тригуб
Актуальні проблеми економіки, 190-195, 2008
72008
Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні
ОВ Тригуб
Формування ринкових відносин в Україні, 79, 2007
52007
Іпотечний механізм фінансування житла в Україні
ОВ Тригуб
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00. 08, 2010
32010
Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва
ОВ Тригуб
Актуальні проблеми економіки, 214-221, 2009
32009
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг
ОВ Тригуб
Бізнес Інформ, 365-372, 2014
22014
Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні
ОВ Тригуб, ОМ Стретович
Формування ринкових відносин в Україні, 44-50, 2013
22013
Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи
ОВ Тригуб, СА Ільченко
Економічний аналіз 23 (1), 145-152, 2016
12016
Еволюція системи державних банків в Україні
ОВ Тригуб
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць 1 (30), 404-415, 2015
12015
Специфика деятельности отечественных банков на рынке факторинговых услуг
ЕВ Тригуб
Проблемы экономики, 2014
12014
Сучасні підходи до управління власним капіталом банків
ОВ Тригуб, РС Миколаєнко
Формування ринкових відносин в Україні, 154-161, 2013
12013
Досвід країн з розвиненою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитувння будівництва житла
ОВ Тригуб
Формування ринкових відносин в Україні, 90-95, 2007
12007
Особливості охорони фотографічних творів
В Косова, О Тригуб
ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Конституція, 0
1
Ринок фінансових послуг: підручник
колектив авторів, Н Приказюк, О Рожко, І Лютий, Р Пікус, О Тригуб, ...
2019
Консолідація кредитної заборгованості клієнта в банківській практиці
ОВ Тригуб, КА Білик
Финансовые услуги, С. 28-35, 2018
2018
Методические рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и …
РВ Пикус, НВ Приказюк, ЕВ Тригуб, РВ Рак, ЕВ Прокофьева
2018
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська …
РВ Пікус, НВ Приказюк, ОВ Тригуб, РВ Рак
2018
Large NPL stock as a consequence of wrong business model: the case of Ukrainian banks
O Trygub
Corporate Governance: Strategies, Technology, Processes: Conference …, 2018
2018
Changes in financial services industry of Ukraine over the last decade
O Trygub
From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20