Тригуб Олена Володимирівна / Тригуб О.В. / Trygub Olena / Trygub O.V.
Тригуб Олена Володимирівна / Тригуб О.В. / Trygub Olena / Trygub O.V.
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні
ОВ Тригуб
Економіка та держава, 27-30, 2009
192009
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг
ОВ Тригуб
Проблеми економіки, 284-291, 2014
92014
Економічні передумови розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в Україні
ОВ Тригуб
Актуальні проблеми економіки, 190-195, 2008
62008
Механізм використання іпотечних цінних паперів як інструментів регулювання грошово-кредитного ринку
О Тригуб
Фінансове право.-2007.-Ле 4, 92-94, 2007
52007
Ризики іпотечного кредитування будівництва житла та особливості їх прояву в Україні
ОВ Тригуб
Формування ринкових відносин в Україні, 79, 2007
52007
Іпотечний механізм фінансування житла в Україні
ОВ Тригуб
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00. 08, 2010
42010
Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи
ОВ Тригуб, СА Ільченко
Тернопільський національний економічний університет, 2016
22016
Еволюція системи державних банків в Україні
ОВ Тригуб
Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць 1 (30), 404-415, 2015
22015
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг
ОВ Тригуб
Бізнес Інформ, 365-372, 2014
22014
Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні
ОВ Тригуб, ОМ Стретович
Формування ринкових відносин в Україні, 44-50, 2013
22013
Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва
ОВ Тригуб
Актуальні проблеми економіки, 214-221, 2009
22009
Специфика деятельности отечественных банков на рынке факторинговых услуг
ЕВ Тригуб
Проблемы экономики, 2014
12014
Сучасні підходи до управління власним капіталом банків
ОВ Тригуб, РС Миколаєнко
Формування ринкових відносин в Україні, 154-161, 2013
12013
Досвід країн з розвиненою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитувння будівництва житла
ОВ Тригуб
Формування ринкових відносин в Україні, 90-95, 2007
12007
Особливості охорони фотографічних творів
В Косова, О Тригуб
ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Конституція, 0
1
Ринок фінансових послуг: підручник
колектив авторів, Н Приказюк, О Рожко, І Лютий, Р Пікус, О Тригуб, ...
2019
Міжнародний досвід створення системи регулювання ринку криптоактивів
ОВ Тригуб, ДІ Пасевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Консолідація кредитної заборгованості клієнта в банківській практиці
ОВ Тригуб, КА Білик
Финансовые услуги, С. 28-35, 2018
2018
Методические рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и …
РВ Пикус, НВ Приказюк, ЕВ Тригуб, РВ Рак, ЕВ Прокофьева
2018
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська …
РВ Пікус, НВ Приказюк, ОВ Тригуб, РВ Рак
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20