Підписатись
Сорокіна Олена Анатоліївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів
О Сорокіна
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. 0 …, 2017
52017
РЕФЛЕКСІЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
О Шевцова, О Сорокіна
Теорія і практика сучасної психології 1, С. 118-122., 2019
32019
Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності
С Олена
Педагогічний процес: теорія і практика, 62-65, 2016
22016
ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ХВОРИМИ НА ЕПІЛЕПСІЮ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ХВОРОБОЮ.
ОА СОРОКІНА
–Київ, 2002–20 с, 2002
22002
Роль виховних стратегій батьків в гендерній соціалізації дошкільників.
ОА Сорокіна
Габітус, 122-126, 2021
2021
ОСОБИСТIСНI РЕСУРСИ ДРУЖИН УЧАСНИКIВ БОЙОВИХ ДIЙ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦIЯХ
ОА Сорокiна, ЛВ Шинкарьова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2020
2020
Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфер обслуговування
ОА Сорокіна
Соціально-гуманітарний вісник, 69-70, 2019
2019
Сучасні підходи до розвитку готовності молодих вчителів до інноваційної діяльності: теоретичний та прикладний аспекти
О Сорокіна, А Скуріхіна
Науковий вісник Херсонського державного університету 2 (3), 96-101, 2018
2018
Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
О Сорокіна
Материали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції "Сучасність. Наука …, 2016
2016
Оптимізація самостійної роботи студентів: пошук резервів
С Олена
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2015
2015
Мотивація діяльності працівників соціальних служб
СО А.
Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив / / Матеріали ХІІ …, 2015
2015
Психологія залежності
С Олена
ПП Буйницький О.А., м. Кам"янець-Подільський., 2014
2014
Підготовка психологів з суїцидології
СО А.
Науково-практична конференція «Проблеми розпізнавання суїцидальних тенденцій …, 2012
2012
Формуванння професійної компетентності майбутнього психолога: проблеми сьогодення
СО А.
Вісник Кам'янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка …, 2012
2012
Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі
СО А.
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова., С. 260-263., 2012
2012
Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок
О Сорокіна
Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям., 151-199, 2010
2010
Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології
СО А.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія 2 (зб. наук …, 2009
2009
Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування.
СО А.
VI Міжнародна науково-практична конференція "Психологія праці та управління …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18