Department of Economics and Marketing, Кафедра Экономики и Маркетинга
Department of Economics and Marketing, Кафедра Экономики и Маркетинга
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
502008
Проектный анализ инвестиций и инноваций
АИ Яковлев
Харьков: Бизнес Информ 116, 221, 1999
361999
Экономико-организационные аспекты промышленных инноваций
АИ Яковлев, НА Макаренко
Х.: Бизнес Информ, 2003
242003
Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства
ВМ Кобєлєв, ЮВ Захарченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
162013
Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку електротехнічних виробів
ВМ Кобєлєв
Науковий журнал “Економіка розвитку”.–Харків: ХНЕУ, 72-75, 2006
92006
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»
ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
8*2016
Формування та оцінювання портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах
АІ Яковлєв, СО Васильцова
ООО" Цифра Прінт", 2013
82013
Методи оцінки збитку на підприємствах при виході з ладу електротехнічного обладнання
АІ Яковлєв, ОВ Мозенков, ВМ Кобєлєв
ВВП" Контраст", 2012
82012
Бізнес-планування в системі економічного управління підприємством
ЛС Ларка, КП Нелюб
НТУ" ХПІ", 2016
72016
Стратегія управління потенціалом підприємства як складова його стратегічного набору
ЛС Ларка, НМ Донець, МО Сіренко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
72013
Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки
ОМ Кітченко
Національна академія управління, 2012
72012
Методичні підходи щодо визначення і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства
ВМ Кобєлєв, ДЮ Слатін, КЮ Соколов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
62014
Інноваційна діяльність промислового підприємства
ВМ Кобєлєв, КО Василюк
НТУ" ХПІ", 2018
52018
Ребрендінг як складова управління життєвим циклом бренду
ВМ Кобєлєв, МС Рижов
НТУ" ХПІ", 2015
52015
Економічна оцінка бренду в контексті оцінки вартості бізнесу компанії
ВМ Кобєлєв, АВ Меглій
НТУ" ХПІ", 2011
52011
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Інновації як підхід антикризового управління на підприємствах машинобудування
ВМ Кобєлєв, ММ Карпєєва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
42015
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення
ВМ Кобєлєв, ВІ Болтенко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства
ЛС Ларка, ОВ Шкрьогал
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку
МІ Ларка, МВ Мірошник, ВА Анохін, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20