Юрій Федоренко (Yuriy Fedorenko)
Юрій Федоренко (Yuriy Fedorenko)
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стан адаптаційних реакцій у процесі корекції негативного впливу стрес-факторів хімічної природи
ФЮВ Гжегоцький М.Р.
Фізіологічний журнал 52 (5), 47-54, 2006
142006
Метаболічний і функціональний стан печінки у процесі корекції негативного впливу свинцю
ЮВ Федоренко
Медичні перспективи, 104-108, 2008
42008
Сумація підпорогових імпульсів за умов окремої та поєднаної дії кадмію й імобілізаційного стресу з урахуванням типологічної поведінки експериментальних тварин.
ЮВ Федоренко
Медичні перспективи, 2015
12015
Динаміка метаболічного і функціонального стану печінки за умов дії фтору на фоні біопротекторів
ЮВ Федоренко
Медичні перспективи 15 (Т ХV. – № 2), 2009
12009
Науковий твір «Спосіб оцінки ступеня кумуляції свинцю, кадмію та їхньої суміші за кінетикою ефектів у гострих дослідах»
КЛМ Федоренко В.І.,Федоренко Ю.В.
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95359, 2020
2020
Науковий твір «Спосіб визначення особливостей кумулятивних властивостей фториду натрію за умов одноразового і повторного надходження в організм»
ЮВ Федоренко
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88760, 2019
2019
Алгоритм та умови моделювання поєднаної дії іммобілізаційного стресу і хімічних факторів у залежності від типології поведінки експериментальних тварин
ЮВ Федоренко
Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини., С. 166, 2019
2019
Застосування методу ортогонального планування експериментальних досліджень для оцінки типу комбінованої дії важких металів і фтору.
ВІФ Ю.В. Федоренко
Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини., С. 166-168, 2019
2019
Фізіологія : навчально-методичний посібник / за ред. М. Р. Гжегоцького.
2019
Інтегральна оцінка адаптації за умов дії екстремальних факторів
ЮВ Федоренко
науково-практична конференція «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (25–26 квітня 2019 року …, 2019
2019
Оцінка ступеня кумуляції свинцю, кадмію та їхньої суміші за кінетикою ефектів у гострих дослідах
ЮВФ В. І. Федоренко, Л.М. Кіцула
науково-практична конференція «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (25–26 квітня 2019 року …, 2019
2019
Особливості впливу поєднаної дії стрес-факторів у залежності від типології поведінки експериментальних тварин
ЮВ Федоренко
Фізіологічний журнал. Матеріали XX-го з’їзду Українського фізіологічного …, 2019
2019
Значення типології поведінки в адаптаційних процесах за умов окремої і поєднаної дії стрес-факторів
ЮВ Федоренко
«ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я», С. 55 - 56, 2018
2018
Метаболічний і функціональний стан печінки за умов комбінованої дії свинцю і фтору на фоні застосування біопротекторів
ЮВ Федоренко
Єдине здоров’я та проблеми харчування One Health and Nutritions Problems, С …, 2018
2018
Особливості метаболічних й адаптаційних процесів за умов поєднаного впливу іммобілізаційного стресу і кадмію в залежності від типології поведінки експериментальних тварин
ЮВ Федоренко
Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини, С.162 – 164., 2018
2018
Вивчення токсичності та кумулятивних властивостей фториду натрію в гострих і підгострих дослідах на білих щурах
ЮВ Федоренко
Збірник наукових праць "Актуальні проблеми профілактичної медицини", С. 205 -217, 2018
2018
Вплив іммобілізаційного стресу на біохімічні показники у крові білих щурів залежно від типології особливостей ЦНС
ФЮ В.
"Здобутки клінічної та експериментальної медицини", 367, 2017
2017
Динаміка концентрації кальцію у крові активних і пасивних білих щурів за умов іммобілізаційного стресу
ФЮ В.
"Довкілля і здоров'я", 145 -146, 2017
2017
Науковий твір «Тип комбінованої дії як інтегральний критерій оцінки динаміки адаптації за одночасної дії декількох стрес-факторів та у процесі її корекції»
ФЮВ Гжегоцький М.Р.
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66029, 2016
2016
Динаміка концентрації глюкози у крові активних і пасивних білих щурів за умов впливу гіподинамії і кадмію
ЮВ Федоренко
"Довкілля і здоров’я", науково-практична конференція присвячена 30-річчю …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20