Follow
Розгон, Ольга Володимирівна;  Rozghon, Olha; Rozgon, Olga
Розгон, Ольга Володимирівна; Rozghon, Olha; Rozgon, Olga
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України / SRI PLFID NALS of Ukraine
Verified email at ndipzir.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Межі та обмеження права власності
ОВ Розгон
Монографія, 2006
93*2006
Межі та обмеження права власності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03
ОВ Розгон
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2005
71*2005
Межі та обмеження права власності
ОВ Розгон
502016
Цивільно-правовий захист та охорона авторського права
Венедіктова, Розгон
Форум права, 24-29, 2007
39*2007
Договори у сімейному праві України: монографія
ОВ Розгон
Монографія, 2018
35*2018
Сурогатне материнство: проблеми правового та договірного регулювання
ОВ Розгон
Мала енциклопедія нотаріуса, 120-140, 2010
25*2010
наук.-практ. комент.(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців)/за ред
Ц України
ІВ Спасибо-Фатєєвої. Харків 1, 2010
222010
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
ОВ Розгон
Юридичний радник, 21–28, 2009
13*2009
Укладання шлюбу громадянина України з іноземцем за кордоном
О Розгон
Юридичний радник, 102-108, 2011
122011
Укладання шлюбу громадянина України з іноземцем за кордоном
ОВ Розгон
Мала енциклопедія нотаріуса, 2011
122011
Теоретичні та практичні аспекти виконання договору довічного утримання
ОВ Розгон
Юридичний науковий електронний журнал юридичного факультету Запорізького …, 2016
112016
Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy: monohrafiia [Contracts in family law of Ukraine: monograph].
OV Rozghon
Kyiv: In Yure, 2018
102018
Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy
OV Rozghon
monohrafiia. Kyiv: In Yure., 301, 2018
10*2018
Сутність механізму вирішення колізій норм права
ОВ Розгон
EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL, 53-61, 2016
9*2016
Колізійні питання укладання шлюбу з іноземним елементом
ОВ Розгон
«Visegrad Journal on Human Rights», 184-189, 2016
92016
Визнання недійсними договорів дарування, вчинених особою помилково або під впливом обману (на прикладах судової практики)
ОВ Розгон
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 58-64, 2014
9*2014
Законне та договірне регулювання утримання фактичного подружжя
ОВ Розгон
Мала енциклопедія нотаріуса, 155-162, 2016
82016
Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ОВ Розгон
Підприємство, господарство і право, 168-171, 2016
8*2016
Специфіка договору про надання освітніх послуг у вищому навчальному закладі
ОВ Розгон
Науковий вісник Херсонського державного університету, 102-106, 2013
8*2013
Способи вирішення конфліктів у медичних правовідносинах
ОВ Розгон, АМ Устінченко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20