Follow
Розгон, Ольга Володимирівна;  Rozghon, Olha; Rozgon, Olga
Розгон, Ольга Володимирівна; Rozghon, Olha; Rozgon, Olga
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України / SRI PLFID NALS of Ukraine
Verified email at ndipzir.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Межі та обмеження права власності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03
ОВ Розгон
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2005
76*2005
Межі та обмеження права власності
ОВ Розгон
ОВ Розгон., 2006.–188 с, 2005
562005
Межі та обмеження права власності
ОВ Розгон
Монографія, 2006
55*2006
Цивільно-правовий захист та охорона авторського права
Венедіктова, Розгон
Форум права, 24-29, 2007
40*2007
Договори у сімейному праві України: монографія
ОВ Розгон
Монографія, 2018
39*2018
Сурогатне материнство: проблеми правового та договірного регулювання
ОВ Розгон
Мала енциклопедія нотаріуса, 120-140, 2010
29*2010
наук.-практ. комент.(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позиції вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців)/за ред
Ц України
ІВ Спасибо-Фатєєвої. Харків 1, 2010
212010
Укладання шлюбу громадянина України з іноземцем за кордоном
О Розгон
Юридичний радник, 102-108, 2011
142011
Укладання шлюбу громадянина України з іноземцем за кордоном
ОВ Розгон
Мала енциклопедія нотаріуса, 2011
142011
Сутність механізму вирішення колізій норм права
ОВ Розгон
EURASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL, 53-61, 2016
13*2016
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
ОВ Розгон
Юридичний радник, 21–28, 2009
13*2009
Теоретичні та практичні аспекти виконання договору довічного утримання
ОВ Розгон
Юридичний науковий електронний журнал юридичного факультету Запорізького …, 2016
122016
Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy: monohrafiia [Contracts in family law of Ukraine: monograph].
OV Rozghon
Kyiv: In Yure, 2018
112018
Dohovory u simeinomu pravi Ukrainy
OV Rozghon
monohrafiia. Kyiv: In Yure., 301, 2018
11*2018
Колізійні питання укладання шлюбу з іноземним елементом
ОВ Розгон
«Visegrad Journal on Human Rights», 184-189, 2016
112016
Тлумачення права власності з позиції конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ОВ Розгон
Підприємство, господарство і право, 168-171, 2016
102016
Значення імплементації норм міжнародного права щодо усиновлення в національне законодавство
ОВ Розгон
Альманах міжнародного права, 135-142, 2016
10*2016
Визнання недійсними договорів дарування, вчинених особою помилково або під впливом обману (на прикладах судової практики)
ОВ Розгон
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 58-64, 2014
10*2014
Специфіка договору про надання освітніх послуг у вищому навчальному закладі
ОВ Розгон
Науковий вісник Херсонського державного університету, 102-106, 2013
10*2013
Virtualna versiia muzeiu yak zasib uprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii [The virtual version of the museum as a means of introducing digital technologies]
OV Rozghon
Law and innovation society 2 (13), 20-26, 2019
8*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20