Демидюк Ольга /  Olga Demydiuk
Демидюк Ольга / Olga Demydiuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
EFFICIENCY OF INSITUTIONAL TRANSFORMATIONS IN POST-COMMUNIST COUNTRIES
N Grazhevska, M Petrovsky, O Demydiuk
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 30-36, 2017
22017
Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем
ОО Демидюк
Бізнес Інформ, 8-14, 2017
22017
Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем
О Демидюк
Наук. вісник, 36-52, 2014
22014
Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України
ОО Демидюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
22014
Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем
ОО Демидюк
Академія митної служби України, 2016
12016
Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці
OO Демидюк
Економіка та держава, 94-97, 2014
12014
Суспільно-історична унікальність інтелектуальної спадщини професора Володимира Олексійовича Беца
ОО Демидюк, ОВ Маліков, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук
Український науково-медичний молодіжний журнал, 77-80, 2013
12013
INCREASING INSTITUTIONAL EFFICIENCY OF ECONOMIC SYSTEM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
O Demydiuk
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 0
1*
Демидюк ОО Індекс очікування ділової активності як індикатор стану національної економіки.
ОО Демидюк
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
ЯКіСТЬ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК ПіДВИЩЕННЯ СОЦіАЛЬНО-ЕКОНОМіЧНОГО РОЗВИТКУ КРАїНИ
ОО Демидюк
Бизнес Информ, 2019
2019
EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: ENVIRONMENTAL ASPECT Cooperation between Ukraine and the EU within the framework of the Association Agreement plays a crucial role for the …
OO Demydiuk
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку …, 2018
2018
INSTITUTIONAL STRUCTURE AND INSTITUTIONAL EFFECTIVENESS OF ECONOMY OF UKRAINE
OO Demydiuk
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 9 (2), 22-26, 2016
2016
CORRUPTION AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL INEFFICIENCY OF THE ECONOMY OF UKRAINE
OO Demydiuk
Paradigmata poznani, 61-68, 2016
2016
Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України
ОО Демидюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 176-182, 2015
2015
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН
ОО Демидюк
ВІСНИК, 118, 2015
2015
Институционный подход к анализу эффективности современных экономических систем и методика ее измерения
ОО Демидюк
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 36-52, 2015
2015
Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем
ОО Демидюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 389-400, 2014
2014
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОО Демидюк
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2014
2014
SOCIAL AND HISTORICAL ORIGINALITY OF INTELLECTUAL HERITAGE OF THE PROFESSOR VLADIMIR BETZ
ОО Демидюк, ОВ Маліков, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук
Український науково-медичний молодіжний журнал 2 (73), 76-79, 2013
2013
ПОВЫШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
О Демидюк
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика., 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20