Подписаться
Карачина Наталія Петрівна /Karachyna N.P.
Карачина Наталія Петрівна /Karachyna N.P.
Вінницький національний технічний університет, факультет менеджменту, кафедра менеджменту та
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентний потенціал та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства
НП Карачина, ЛІ Перцата
Економічний простір, 164-172, 2014
1092014
Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції
ОВ Мороз, НП Карачина, ТМ Халімон
Універсум, 2008
872008
Концепція економічної безпеки сучасного підприємства
ОВ Мороз, НП Карачина, АА Шиян
ВНТУ, 2011
792011
Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління
НП Карачина
Вінниця: Книга-Вега, 2010
492010
Машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи
НП Карачина
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
432009
Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva: monohrafiia
OV Moroz, NP Karachyna, AA Shyian
Vinnytsia: VNTU 259, 2010
272010
Соціально економічні аспекти ефективності корпоративного управління: моногр.
ОВ Мороз, НП Карачина
Вінниця: УНІВЕРСУМ Вінниця, 2005
272005
Методичний інструментарій оцінювання економічної безпеки підприємства
НП Карачина
Національний університет" Львівська політехніка", 2010
232010
Змістовність поняття маркетингова стратегія підприємства та особливості її розробки
НП Карачина, ІВ Зозуля
Економічний простір, 165-172, 2017
212017
Розвиток міжнародного туризму в Україні у контексті світової інтеграції
НП Карачина, ОО Савіцька
Молодий вчений, 109-113, 2014
192014
Ekonomichna povedinka mashynobudivnykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [Economic behavior of machine-building enterprises: theory, methodology …
NP Karachyna
Vinnytsia: Knyha-Veha, 2010
192010
Методичний простір оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів
НП Карачина, АВ Вітюк
Економiчний часопис-XXI, 92-95, 2013
182013
Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств
НП Карачина
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми …, 2009
172009
Корпоративне управлiння на пiдприємствах України: постприватизацiйний етап еволюцiї: монографiя
ОВ Мороз, НП Карачина, ТМ Халiмон
172008
Організаційно-економічний механізм: проблематика термінології
НП Карачина, АВ Вітюк
Формування ринкових відносин в Україні, 23-27, 2011
152011
Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їх економічної поведінки
НП Карачина
Національна академія управління, 2011
152011
Етимологія та розвиток трактування економічної категорії «бренд»
НП Карачина
Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного технічного …, 2017
132017
Економічна поведінка машинобудівних підприємств
НП Карачина
Доктор наук. Національний університет «Львівська політехніка, 2012
102012
Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств
ОВ Мороз, НП Карачина, ІФ Острий
Економіка та держава, 16-20, 2017
92017
Організаційно-економічні заходи сприяння інвестиційній діяльності підприємств
НП Карачина, АВ Вітюк
ХНЕУ, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20