Оксана Лебідь; Oksana Lebid
Оксана Лебідь; Oksana Lebid
доцент кафедри стоматології ННІ ПО, ТДМУ імені І.Я.Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика микробиоценоза ротовой полости у подростков с алиментарно-конституционным ожирением
О Лебідь, В Шманько
Современние проблеми науки и образования. 1 (1), 2014
52014
Вплив комбінованого застосування антисептика та фіто збору на стан гуморального імунітету при захворюваннях пародонта у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням
О Лебідь, Ш Володимир
Вісник проблем біології та медицини. 2 (4(105)), 119-121, 2013
52013
Клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла
О Лебідь
Світ медицини та біології, 212-213, 2013
22013
Оцінка стану тканин пародонта у старшокласників
КМ Дуда, ОІ Лебідь, ГВ Стойкевич
Вісник наукових досліджень, 95-97, 2018
12018
Hysto-ultrastructure of the facial nerve and mimic muscles in the norm and in the conditions of eхperimental neuropathy
V Myhailiuk, I Mykhailiuk, M Hembarovskyi, O Lebid, K Duda, L Patskan, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 569–576-569–576, 2017
12017
Оптимізація методики викладання стоматологічних дисциплін на кафедрі стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти
КМ Дуда, ГВ Федірко, ОІ Лебідь
Медична освіта, 15-16, 2016
12016
Індексна оцінка стану тканин пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням при комбінованому застосуванні антисептика та фітозбору
О Лебідь, В Шманько
Ліки України, 60-63, 2014
12014
Клініко-патогенетичні особливості захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (огляд літератури)
О Лебідь, З Володимир
Клінічна стоматологія 1 (1-2), 11-14, 2011
12011
THE RESULTS OF CLINICAL EXAMINATION OF PATIENT WITH INFLAMMATORY DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES
ОІ Лебідь, КМ Дуда
Научный взгляд в будущее 1 (20), 61-66, 2021
2021
INFLUENCE OF POLYTRAUMA ON HISTOFUNCTIONAL CHANGES IN MYOCARDIAL TISSUES IN DYNAMICS OF A POSTTRUMATIC PERIOD IN A COMBINED TRAUMA IN THE EXPERIMENT IN THE FIELD OF HYPOKINETIC …
HV Stoikevych, KV Pohoretska, KM Duda, OI Lebid, VR Machohan
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
Клінічне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей
KM Duda, OI Lebid, HV Stoikevych
Буковинський медичний вісник 23 (4 (92)), 30-33, 2019
2019
АNALYSIS OF SANITARY-EDUCATIVE ACTIVITIES AMONG CHILDREN OF SCHOOL AGE IN TERNOPIL
OI Lebid, KM Duda
Eastern Ukrainian Medical Journal 7 (3), 190-193, 2019
2019
The prevalence of dental diseases among children aged 6 to 9 years
KM Duda, OI Lebid
Тернопільський національний медичний університет імені ІЯ Горбачевського, 2019
2019
ANALYSIS OF PERIODONTAL TISSUE IN HIGH SCHOOL STUDENTS
KM Duda, OI Lebid, HV Stoykevych
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
METHODS OF OPTIMIZATION OF TRAINING OF INTERNS TO THE LICENSED INTEGRATED EXAM KROK 3
GV Stoikevych, OI Lebid, KM Duda
Ternopil State Medical University, 2018
2018
ANALYSIS OF THE DENTISTRY STATUS OF SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF STRYI IN DEPENDENCE FROM THE MODE AND FEEDING RATIO
OI Lebid, KM Duda, HV Stoikevych
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
FEATURES OF TEACHING SECTION “ENDODONTIST DISEASES” WITHIN THE COURSE “THERAPEUTIC DENTISTRY” FOR 3RD YEAR STUDENTS OF FACULTY OF DENTISTRY
HV Stoikevich, OI Lebid, KV Pohoretska, KM Duda, LO Patskan
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Аналіз стоматологічного статусу школярів міста стрия залежно від режиму та раціону харчування
ОІ Лебідь, КМ Дуда, ГВ Стойкевич
Вісник наукових досліджень, 100-102, 2018
2018
Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 3”
ГВ Стойкевич, ОІ Лебідь, КМ Дуда
Медична освіта, 182-184, 2018
2018
FEATURES OF PERІODONTAL TISSUE DAMAGE IN PATIENTS WITH 2 TYPE DIABETES MELLITUS
KM Duda, OI Lebid, HV Stoykevych
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20