Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
МНУ им. В.О.Сухомлинского, факультет экономики, кафедра международной
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
212013
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко, ТФ Гордєєва, ОО Євдоченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Міжнародні економічні …, 2015
162015
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
142014
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
І Іртищева, МІ Стегней
132015
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та Євроінтеграції
ЛВ Дейнеко, ВІ Топіха, ТВ Стройко
122012
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елемента гарантування продовольчої безпеки
ТВ Стройко
Економіка АПК, 43-48, 2012
92012
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
82013
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
82013
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
62014
Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів
Т Стройко, І Лесік
Економіст, 37-39, 2012
62012
Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Актуальні проблеми економіки, 71-78, 2013
52013
Інвестиційна привабли-вість виробничої інфраструктури агро-продовольчої сфери: Економіка і прогнозування
ЛВ Дейнеко, ТВ Стройко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
52012
Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети: Монографія
ТВ Стройко
Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012
52012
Логістична інфраструктура: теоретичний аспект
ТВ Стройко
Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної …, 2009
52009
Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, Т Стройко, МІ Стегней
ДУ ІЕПРС НАН України, 2014
42014
Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
науковий вісник ХЕРсонсЬкоГо ДЕРЖавноГо унівЕРситЕту, 51, 2013
42013
Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу
ІО Іртищева, ЄО Бойко, ТВ Стройко
Економіка та держава, 15-18, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20