Подписаться
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
МНУ им. В.О.Сухомлинского, факультет экономики, кафедра международной
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
522013
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
І Іртищева, МІ Стегней
262015
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та євроінтеграції
ЛВ Дейнеко, ВІ Топіха, ТВ Стройко
202012
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
182014
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
182013
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2015
162015
Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством
ТВ Стройко
Ефективна економіка, 2011
162011
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 34-45, 2013
142013
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
132014
Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки
ТВ Стройко
Економіка АПК, 43-48, 2012
122012
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 53-57, 2014
92014
Інвестиційна привабли-вість виробничої інфраструктури агро-продовольчої сфери: Економіка і прогнозування
ЛВ Дейнеко, ТВ Стройко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
92012
Логістична інфраструктура: теоретичний аспект
ТВ Стройко
Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної …, 2009
92009
Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України
ТВ Стройко, ІІ Рехтета
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
82014
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
82014
Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети: Монографія
ТВ Стройко
Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012
82012
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів
Т Стройко, І Лесік
Економіст, 37-39, 2012
82012
Міжнародні організації: навчальний посібник
ТВ Стройко
К.: Кондор-Видавництво, 2016
7*2016
Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
72013
Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Актуальні проблеми економіки, 71-78, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20