Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
МНУ им. В.О.Сухомлинского, факультет экономики, кафедра международной
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
192013
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко, ТФ Гордєєва, ОО Євдоченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Міжнародні економічні …, 2015
142015
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
І Іртищева, МІ Стегней
132015
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
122014
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та Євроінтеграції
ЛВ Дейнеко, ВІ Топіха, ТВ Стройко
122012
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, МІ Стегней, Т Стройко
102014
Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елемента гарантування продовольчої безпеки
ТВ Стройко
Економіка АПК, 43-48, 2012
102012
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
82013
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
72013
Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
52014
Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Актуальні проблеми економіки, 71-78, 2013
52013
Інвестиційна привабли-вість виробничої інфраструктури агро-продовольчої сфери: Економіка і прогнозування
ЛВ Дейнеко, ТВ Стройко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
52012
Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети: Монографія
ТВ Стройко
Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012
52012
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів
Т Стройко, І Лесік
Економіст, 37-39, 2012
52012
Логістична інфраструктура: теоретичний аспект
ТВ Стройко
Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної …, 2009
52009
Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, Т Стройко, МІ Стегней
ДУ ІЕПРС НАН України, 2014
42014
Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
науковий вісник ХЕРсонсЬкоГо ДЕРЖавноГо унівЕРситЕту, 51, 2013
42013
Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством
ТВ Стройко
Ефективна економіка, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20