Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
Тетяна Володимирівна Стройко, T.Strojko, T.Stroyko, Апостолова Т.В.
МНУ им. В.О.Сухомлинского, факультет экономики, кафедра международной
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
362013
Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 302-310, 2015
192015
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 12-16, 2014
192014
Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС
ТВ Стройко, ТФ Гордєєва, ТФ Гордеева, ОО Євдоченко, ЕА Евдоченко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2014
182014
Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко, МІ Стегней
Актуальні проблеми економіки, 80-87, 2013
172013
Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та Євроінтеграції
ЛВ Дейнеко, ВІ Топіха, ТВ Стройко
142012
Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством
ТВ Стройко
Ефективна економіка, 2011
122011
Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки
ТВ Стройко
Економіка АПК, 43-48, 2012
112012
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 34-36, 2014
102014
Оцінка параметрів сучасного рівня екологічно сталого розвитку сільських територій
І Іртищева, Т Стройко, М Стегней
Економіст, 53-57, 2014
92014
Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти
ІО Іртищева, ТВ Стройко, ОЄ Гросицька, МІ Стегней
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
92013
Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва
ІО Іртищева, МІ Стегней
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 47-52, 2014
82014
Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
82013
Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети: монографія
ТВ Стройко
Миколаїв: Дизайн та Поліграфія, 2012
82012
Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери
ІО Іртищева, ТВ Стройко
Актуальні проблеми економіки, 71-78, 2013
72013
Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів
Т Стройко, І Лесік
Економіст, 37-39, 2012
72012
Логістична інфраструктура: теоретичний аспект
ТВ Стройко
Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України. Матеріали міжнародної …, 2009
72009
Функціонування інноваційної інфраструктури: європейський досвід та уроки для України
ТВ Стройко, ІІ Рехтета
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
62014
Інвестиційна привабли-вість виробничої інфраструктури агро-продовольчої сфери: Економіка і прогнозування
ЛВ Дейнеко, ТВ Стройко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012
6*2012
Інфраструктурне забезпечення становлення органічного сектора агробізнесу
ІО Іртищева, ЄО Бойко, ТВ Стройко
Економіка та держава, 15-18, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20