Підписатись
Олена Анатоліївна Сметанюк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах.[ Монографія.]
ОВ Мороз, ОА Сметанюк
Універсум-Вінниця, 2006
882006
Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
ВНТУ, 2006
882006
Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового менеджменту
ОА Сметанюк, ЕА Сметанюк
Хмельницький національний університет, 2006
662006
Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: монографія
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ОВ Лазарчук
Вінниця: ВНТУ, 255-260, 2010
292010
Етимологія категорії «ефективність управління організацією»
ОА Сметанюк, ОП Сочівець, ЕА Сметанюк, ОП Сочивец
Національна академія управління, 2009
272009
Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки
АВ Матвійчук, ОА Сметанюк
Фінанси України, 115-128, 2007
192007
Алгоритм визначення антикризових заходів на основі результатів діагностики фінансового стану підприємства
ОА Сметанюк
Вид-во СумДУ, 2007
182007
Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства
ОА Сметанюк, СО Кругляк
Економічний простір, 187-196, 2014
162014
Фiнансова дiагностика у системi антикризового управлiння на пiдприємствах: монографiя
ОВ Мороз, ОА Сметанюк
152006
Дiагностика фiнансового стану пiдприємства в системi антикризового управлiння
ОА Сметанюк
132006
Економічна діагностика:[навчальний посібник]
ОА Сметанюк
Вінниця: УНІВЕР САМ Вінниця, 2009
122009
Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін
ОА Сметанюк
Вісник Хмельницького національного університету (Вісник Технологічного …, 2005
122005
Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності
ОА Сметанюк, РХГ Дельгадо
Економічний простір, 206-213, 2014
72014
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств» студентами спеціальності «Облік і аудит»(7.03050901, 8.03050901) денної та заочної форм …
СО Левицька, ТГ Бондарєва, ОВ Зінкевич
7*2012
Коефіцієнтний підхід до діагностики фінансового стану підприємства
ОА Сметанюк
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 105-108, 2009
62009
Теорiя конфлiктiв в контекстi побудови загальної моделi ефективностi сучасного пiдприємства: монографiя
ОВ Мороз, ОА Сметанюк, ОВ Лазарчук
52010
Діагностика в системі антикризового управління
ОА Сметанюк
Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці. Матер. міжнар …, 2005
52005
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ
ІВ Причепа, ОА Сметанюк, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка. 2020.№ 5, 2021
42021
Проблеми фінансового забезпечення відтворення основних засобів
ОА Сметанюк, АВ Базалицька, ЕА Сметанюк, АВ Базалицкая
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
42012
До питання багатофакторної системи діагностики фінансового стану підприємства
ОА Сметанюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 34-41, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20