Миронець Сергій Миколайович
Миронець Сергій Миколайович
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія професійного становлення офіцера
ВІ Осьодло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
81*2012
Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
СМ Миронець
Харків: НУЦЗУ, 2007
612007
Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія
СМ Миронець, ОВ Тімченко
К.: ТОВ «Видавництво «Консультант, 2008
562008
Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України: дис.… кандидата психологічних наук: 19.00. 09 …
АГ Снісаренко
Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Міністерство надзвичайних …, 2011
232011
Екстренна психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та практичні аспекти
НВ Оніщенко
Національний університет цивільного захисту України, 2014
212014
Об'єктивні та суб'єктивні чинники, від яких залежить екстремальність виду спорту і спортивні результати
НГ Самойлов
Слобожанський науково-спортивний вісник, 178-182, 2008
212008
Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції
НЄ Пенькова
Національний університет цивільного захисту України, 2015
162015
Організація і технологія управління фізичною культурою та спортом у системі районного територіально-адміністративного утворення
ВІ Мудрик, МГ Самойлов, ЮВ Васьков
162005
Психологічна стійкість як основний чинник подолання негативного впливу на психіку спортсменів екстремальних ситуацій/Самойлов МГ
МГ Самойлов
Слобожанський науково-спортивний вісник.–Х.: ХДАФК, 146-148, 2010
152010
Структура професійно важливих якостей рятувальників МНС України
СМ Миронець
Зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України/за ред. СД …, 2003
132003
Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України
ЄМ Рядинська
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 09" Психологія діяльності в …, 2011
122011
Психологічні особливості професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
СМ Миронець
Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія …, 2002
112002
Психологічні чинники професійного вигорання у персоналу оперативно-рятувальної служби державної служби україни з надзвичайних ситуацій
ЮГ Ковровський
Інститут психології Г.С.Костюка НАПН України, 2017
10*2017
Вплив стресогенних чинників на працездатність рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах
СМ Миронець
Зб. наукових статей Київського міжнародного університету. Серія …, 2005
102005
До проблеми психологічної адаптації фахівців зведених рятувальних загонів
СМ Миронець
Проблеми екстремальної та кризової психології, 17-24, 2010
92010
Екстремальна психологія: Підручник/За заг. ред. проф. ОВ Тімченка
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдєв, СМ Миронець, ...
К.: ТОВ “Август Трейд, 2007
92007
Заняття спортом як екстремальний вид діяльності
МГ Самойлов, ЛА Перелигіна
Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць.–Вип 2 …, 2007
92007
Актуальні проблеми психологічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
СМ Миронець
Надзвичайна ситуація, 38-40, 2003
82003
Зміни в психіці дзюдоїстів в екстремальних умовах спортивної діяльності
МГ Самойлов, ІО Бейгул
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теор. журн.]–Харків: ХДАФК …, 2011
72011
Правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні
ЯМ Грущинський
ЯМ Грущинський–К., 2011.–16 с, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20