Подписаться
Миронець Сергій Миколайович/Myronets Sergii
Миронець Сергій Миколайович/Myronets Sergii
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія професійного становлення офіцера
ВІ Осьодло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
129*2012
Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації
СМ Миронець
Харків: НУЦЗУ, 2007
742007
Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: Монографія
СМ Миронець, ОВ Тімченко
К.: ТОВ «Видавництво «Консультант, 2008
712008
Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України: дис.… кандидата психологічних наук: 19.00. 09 …
АГ Снісаренко
АГ Снісаренко.–Х, 2011
332011
Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції
НЄ Пенькова
Національний університет цивільного захисту України, 2015
292015
Організація і технологія управління фізичною культурою та спортом у системі районного територіально-адміністративного утворення
ВІ Мудрик, МГ Самойлов, ЮВ Васьков
262005
Екстренна психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та практичні аспекти
НВ Оніщенко
Національний університет цивільного захисту України, 2014
252014
Об'єктивні та суб'єктивні чинники, від яких залежить екстремальність виду спорту і спортивні результати
НГ Самойлов
Слобожанський науково-спортивний вісник, 178-182, 2008
222008
Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи
Н Пророк
ОБСЄ 1, 208, 2018
18*2018
Психологічні чинники професійного вигорання у персоналу оперативно-рятувальної служби державної служби україни з надзвичайних ситуацій
ЮГ Ковровський
Інститут психології Г.С.Костюка НАПН України, 2017
18*2017
Структура професійно важливих якостей рятувальників МНС України
СМ Миронець
Зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України/за ред. СД …, 2003
162003
Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України
ЄМ Рядинська
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 09" Психологія діяльності в …, 2011
152011
Психологічна стійкість як основний чинник подолання негативного впливу на психіку спортсменів екстремальних ситуацій/Самойлов МГ
МГ Самойлов
Слобожанський науково-спортивний вісник.–Х.: ХДАФК, 146-148, 2010
152010
Моніторинг надзвичайних ситуацій. Підручник
ЮО Абрамов, ЄМ Грінченко, ОЮ Кірочкін, ПА Коротинський, ...
Х.: Вид-во АЦЗУ, 2005
142005
Психологічні особливості професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
СМ Миронець
Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія …, 2002
142002
Психологический анализ структуры стрессоустойчивости спасателей
ВМ Синишина
Психолгия и право. 3 (№3), 1-10, 2013
132013
До проблеми психологічної адаптації фахівців зведених рятувальних загонів
СМ Миронець
Проблеми екстремальної та кризової психології, 17-24, 2010
132010
Екстремальна психологія
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдв, СМ Миронець, ОО Назаров, ...
К.: ТОВ" Август Трейд", 2007
132007
Негативнi психiчнi стани та реакцiї працiвникiв аварiйно-рятувальних пiдроздiлiв МНС України в умовах надзвичайної ситуацiї: дис.. кандидата психол. Наук: 19.00. 09/МС …
СМ Миронець
122007
Правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні
ЯМ Грущинський
ЯМ Грущинський–К., 2011.–16 с, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20