Подписаться
Ігор Вергун
Ігор Вергун
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування дослідницької компетентності під час навчання фізики з використанням ІКТ
І Вергун, Р Вергун, О Трифонова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
102016
Методика навчання фізики старшокласників в умовах відкритого білінгвально-орієнтованого освітнього середовища
ІВ Вергун
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 180-184, 2019
52019
Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу
МІ Садовий, ЛП Суховірська, ОМ Трифонова, ІВ Вергун
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
42018
Методика навчання оптики на засадах білінгвального підходу в старшій школі
ІВ Вергун, ОМ Трифонова, СП Величко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
32018
Використання інтегровного курсу при формуванні дослідницької компетентності учнів в циклі природничих дисциплін
О Гулай, І Вергун, О Трифонова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
32016
Дидактичні умови впровадження білінгвального підходу в навчанні фізики в старшій школі
ІВ Вергун, ОМ Трифонова
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
22018
Методика висвітлення науково-педагогічної спадщини ІЄ Тамма із застосуванням білінгвального підходу в освітньому процесі з квантової фізики
МІ Садовий, ЄВ Руденко, ІВ Вергун, ЄА Проценко
Pedagogy and Psychology, 52, 2019
12019
Формування соціально-комунікативної компетентності спілкування іноземними мовами на уроках фізики на засадах білінгвального підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова, ІВ Вергун
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
12019
Використання інтегровного курсу при формуванні дослідницької компетентності учнів в циклі природничих дисциплін
ОМ Трифонова, ОВ Гулай, ІВ Вергун
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017
12017
Особливості формування дослідницької компетентності учнів під час навчання фізики у класах медико-біологічного профілю
Т Вергун
12017
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗАСАДАХ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ
ІВ Вергун
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 155-159, 2021
2021
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧІ НА ОСНОВІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
ІВ Вергун
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 209-212, 2021
2021
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАСКРІЗНИХ ПОНЯТЬ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ
ІВ Вергун
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 227-230, 2020
2020
Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі
І Вергун
2020
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРОВАДЖЕННЯ ВІДКРИТОГО БІЛІНГВАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
І ВЕРГУН
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2020230, 2020
2020
МОВА ФІЗИКИ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ
ІВ Вергун
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2019
2019
Визначення рівня володіння компетентністю спілкування іноземними мовами для ефективного впровадження білінгвального підходу навчання фізики
ІВ Вергун
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ НАВЧАННІ АСТРОНОМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
ІВ Вергун
Наукові записки молодих учених, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВНОГО КУРСУ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ЦИКЛІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
ІВ Вергун, ОМ Трифонова, ОВ Гулай
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
2017
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі методики навчання фізики в
ІВ Вергун, МІ Садовий
компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін, 12, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20