Підписатись
Елла Бистрицька (Bystrytska Ella)
Елла Бистрицька (Bystrytska Ella)
proffesor Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878–1964 рр.)
ЕВ Бистрицька
Тернопіль: Підручники і посібники 416, 2, 2009
572009
Йосиф Сліпий–організатор богословської науки в Україні
Е Бистрицька
Патріарх Йосип Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот …, 2003
172003
Питання ліквідації Греко-католицької церкви у контексті радянсько-ватиканського протистояння
Е Бистрицька
Наукові записки Національного ун-ту „Києво-Могилянська Академія”.–Тернопіль …, 2009
132009
Українське православ'я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни
Е Бистрицька
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2002
112002
Участь Греко-католицької церкви в унійних проектах Ватикану першої третини ХХ ст
Е Бистрицька
Гілея: науковий вісник.–К.: ВІР УАН, 105-112, 2011
92011
Юрисдикційні повноваження митрополита А. Шептицького на території Російської імперії в контексті уніоністичних проектів та російсько-ватиканських відносин початку ХХ ст
Е Бистрицька
Збірник наукових праць науково-дослідного інституту Українознавства. К 24 …, 2009
92009
Участь митрополита А. Шептицького у суспільно-політичному житті Галичини початку ХХ ст
Е Бистрицька
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 69-74, 2005
92005
Державницька позиція А. Шептицького напередодні і під час Першої світової війни
Е Бистрицька
Державник, мислитель, богослов: матеріали Міжн. наук. конф. присв, 22-44, 0
8
До питання про екуменічну діяльність А. Шептицького в роки Другої світової війни
Е Бистрицька
Розстріляна і відроджена церква: матеріали наук.-теорет. конф. до, 106-111, 2001
72001
До питання екуменізму в теоретичній спадщині митрополита Андрея Шептицького
Е Бистрицька
Ідея національної церкви в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф …, 1997
71997
Формування доктрини уніонізму в період понтифікату Лева XIII (1878-1903 рр.): тенденції її відображення в Росії та вплив на становище Греко-католицької церкви Галичини
Е Бистрицька
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка, 213-218, 0
7
Схiдна полiтика Ватикану в контекстi вiдносин Святого Престолу з Росiєю та СРСР (1878-1964 рр.): Монографiя
Е Бистрицька
62009
The Question of the Autocephalous Status of the Polish Orthodox Church in the Documents of the Council For the Affairs of the Russian Orthodox Church (1944-1948)
E Bystrytska, N Volik
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 41 (3), 3, 2021
52021
Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в 1920-1930-х рр.
ЕВ Бистрицька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
42010
Концепція «Третього Риму» в політичній стратегії Російської імперії та СРСР ХХ-го століття: історичний аспект
Е Бистрицька
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2009
42009
Еволюція унійної моделі католицько-православного діалогу в контексті Східної політики Святого престолу і Другий Ватиканський Собор
Е Бистрицька
Українське релігієзнавство, 88-98, 2013
32013
Зміцнення міжнародного авторитету Російської православної церкви у сталінському плані боротьби з Ватиканом (1943–1948 рр.)
ЕВ Бистрицька
Український історичний журнал, 2009
32009
POSITION AND ACTIVITIES OF THE GREEK-CATHOLIC PARISH CLERGY OF EASTERN GALICIA IN 1914–1939
E Bystrytska, Y Hrabets
Гельветика, 2023
22023
«Східна політика Ватикану»: методологічні і практичні особливості дослідження
ЕВ Бистрицька
22014
Уніоністичні проекти Ватикану першої чверті ХХ ст. та їх сприйняття урядовими колами в Росії
ЕВ Бистрицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20