Підписатись
Ганна Владиславівна Блакита
Ганна Владиславівна Блакита
Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти: монографія
ГВ Блакита
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
392010
Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю
ГВ Блакита, ОТ Бровко
440 Вінниця, 2012
322012
Бухгалтерський облік: практикум
ГВ Блакита, НО Ромашевська
К.: ЦУЛ 20107, 152, 2010
232010
Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 48-60, 2010
182010
Механізм дії та проблеми відшкодування ПДВ
ГВ Блакита, ОМ Дзюба
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
132012
Бухгалтерський облік
ГВ Блакита, НО Ромашевська
Практикум. Навч. посіб./ГВ Блакита, НО Ромашевська.–К.: Центр навчальної …, 2010
102010
Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія
ГВ Блакита, ЛО Чорна, ОО Коваленко
Вінниця: ВТЕІ 364, 2013
8*2013
Систематизація об’єктів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств
ГВ Блакита
Вісник запорізького національного університету 4 (8), 5-9, 2010
82010
Фiнансова стратегiя торговельних пiдприємств: методологiчнi та прикладнi аспекти: монографiя
ГВ Блакита
72010
Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2010
62010
Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 67-77, 2009
62009
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
Г Блакита, ІО Гладій, ОМ Дзюба, ОТ Бровко
К.: Центр навчальної літератури, 2017
52017
Державний фінансовий аудит системи вищої освіти
Г Блакита, О Откаленко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 100–113-100–113, 2016
52016
Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
52013
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Блакита
Коммунальное хозяйство городов, 20-27, 2011
52011
Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. для студ. навч. закл.
ГВ Блакита
К.: Центр учб. л-ри, 2010
52010
Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності
АВ Блакита, ДВ Карпенко, ОВ Фоміна
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2016
42016
Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Фінанси України, 120-130, 2011
42011
Бухгалтерський облік: практикум: навч. посібник для внз/М-во освіти і науки України, Київ. нац. торговельно-економ. ун-т, Вінницьк. торговельно-економ. ін-т
ГВ Блакита, МО Ромашевська
К.: Центр учб. літ, 2016
32016
Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти
ГВ Блакита, ОМ Откаленко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20