Ганна Владиславівна Блакита
Ганна Владиславівна Блакита
Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти: монографія
ГВ Блакита
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
322010
Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю
ГВ Блакита, ОТ Бровко
Збірник наукових праць ВНАУ, 69, 2012
242012
Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 48-60, 2010
162010
Бухгалтерський облік: практикум
ГВ Блакита, НО Ромашевська
К.: ЦУЛ, 2010
142010
Механізм дії та проблеми відшкодування ПДВ
ГВ Блакита, ОМ Дзюба
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
122012
Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. для студ. навч. закл.
ГВ Блакита
К.: Центр учб. л-ри, 2010
112010
Систематизація об’єктів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств
ГВ Блакита
Вісник запорізького національного університету 4 (8), 5-9, 2010
62010
Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 67-77, 2009
62009
Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія
ГВ Блакита, ЛО Чорна, ОО Коваленко
Вінниця: ВТЕІ 364, 2013
5*2013
Фiнансова стратегiя торговельних пiдприємств: методологiчнi та прикладнi аспекти: монографiя
ГВ Блакита
52010
Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації, 2010
52010
Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації, 2013
42013
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Блакита
Коммунальное хозяйство городов, 20-27, 2011
42011
Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Фінанси України, 120-130, 2011
42011
Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності
АВ Блакита, ДВ Карпенко, ОВ Фоміна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти
ГВ Блакита, ОМ Откаленко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
32013
Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства
ГВ Блакита
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 145-151, 2010
32010
Розробка фінансової стратегії/ГВ Блоакита
ГВ Блакита
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові …, 0
3
Державний фінансовий аудит системи вищої освіти
Г Блакита, О Откаленко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 100–113-100–113, 2016
22016
Критерії оцінки фінансової стратегії торговельних підприємств.
ГВ Блакита
Видавництво УжнУ, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20