Ганна Владиславівна Блакита
Ганна Владиславівна Блакита
Київський національний торговельно-економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти: монографія
ГВ Блакита
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
322010
Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю
ГВ Блакита, ОТ Бровко
Збірник наукових праць ВНАУ, 69, 2012
232012
Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 48-60, 2010
162010
Бухгалтерський облік: практикум
ГВ Блакита, НО Ромашевська
К.: ЦУЛ, 2010
142010
Механізм дії та проблеми відшкодування ПДВ
ГВ Блакита, ОМ Дзюба
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
122012
Бухгалтерський облік: практикум: навч. посіб. для студ. навч. закл.
ГВ Блакита
К.: Центр учб. л-ри, 2010
112010
Систематизація об’єктів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку торговельних підприємств
ГВ Блакита
Вісник запорізького національного університету 4 (8), 5-9, 2010
62010
Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств
Г Блакита
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 67-77, 2009
62009
Фiнансова стратегiя торговельних пiдприємств: методологiчнi та прикладнi аспекти: монографiя
ГВ Блакита
52010
Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації, 2010
52010
Моделювання стратегічних карт розвитку організації: монографія
ГВ Блакита, ЛО Чорна, ОО Коваленко
Вінниця: ВТЕІ 364, 2013
4*2013
Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Економіка. Управління. Інновації, 2013
42013
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Блакита
Коммунальное хозяйство городов, 20-27, 2011
42011
Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств
ГВ Блакита
Фінанси України, 120-130, 2011
42011
Стейкхолдерський підхід до формування управлінської звітності
АВ Блакита, ДВ Карпенко, ОВ Фоміна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
32014
Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти
ГВ Блакита, ОМ Откаленко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
32013
Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства
ГВ Блакита
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 145-151, 2010
32010
Розробка фінансової стратегії/ГВ Блоакита
ГВ Блакита
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові …, 0
3
Державний фінансовий аудит системи вищої освіти
Г Блакита, О Откаленко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 100–113-100–113, 2016
22016
Критерії оцінки фінансової стратегії торговельних підприємств.
ГВ Блакита
Видавництво УжнУ, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20