Л. В. Кравчук; Kravchuk L. V.
Л. В. Кравчук; Kravchuk L. V.
к.і.н. доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ ім. І.Я.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування фізичної культури як засіб здоров’я збереження
К Л.
Тези ІІ міжрегіонального науково-методичного семінару 26 червня 2014 р…, 2014
2014
Соціально-політичні аспекти становища освіти на Тернопільщині 1939-1941рр.
К Л.
Медична Освіта, №14, 2014
2014
Моральні почуття і моральні закони як домінуючий фактор в процесі виховання
К Л.
Матеріали регіональної наукової конференції 6-7 листопада 2014 р. м…, 2014
2014
Становище медицини на тернопільщині в період 1939-1941 рр.
К Л.
Наукові записки. Серія : історія. Частина друга. Тернопіль, 77-80, 2013
2013
Філософія Трипілля, як фактор формування гармонії та духовної якості людини
К Л.
Медична освіта №3, 48-50., 2013
2013
Ідеї Сковороди у здоров'язберігаючій філософії сучасного суспільства
К Л.
Медична освіта. №1, 77-80, 2013
2013
Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків
К Л.
Медична освіта. №1, 48-50, 2013
2013
Вплив громадськості на органи місцевої влади
К Л.
Богдан, 44, 2013
2013
Кооперативний рух на Тернопільщині в 1939-1940 рр.
К Л.
Матеріали Міжнародної Конференції. Україна-Європа-Світ, 2012
2012
Вплив радянізації на населення Тернопільщини: вересень 1939-1941 рр.
К Л.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина II. 20-21…, 2012
2012
Передумови та наслідки радянізації на Тернопільщині 1939-1941рр.)
К Л.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина II. 20-21…, 2012
2012
Через мислення і мову до розвитку почуття національної приналежності
К Л.
Матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції 9-10 жовтня 2012 р…, 2012
2012
Правове регулювання взаємодії громадських структур з органами державної влади в умовах становлення громадянського суспільства
К Л.
Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 11-13, 2011
2011
Правове регулювання взаємодії громадських структур з органами державної влади в умовах становлення громадянського суспільства
К Л.
Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 11-13, 2011
2011
Політологія: семінар
К Л.
Богдан, 2011
2011
Педагогічні технології у медсестринстві
К Л.
Богдан, 79, 2010
2010
Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди
К Л.
Лілея, 268, 2007
2007
Нариси з історії Української духовності. Особи та погляди
К Л.
Лілея, 208, 2007
2007
Особливості педагогічної діяльності. Курс лекцій.
К Л.
Видавництво Тернопіль, 60, 2006
2006
Кременецька просвіта в 20-30рр. ХХст.
К Л.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Просвіта в…, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20